Life Sciences

Life Sciences

Life Sciences en ICT is een regionaal aandachtsgebied met een landelijke uitstraling. Van oudsher hebben verschillende opleidingen van Hogeschool Leiden een sterke binding met de bedrijven in het BioScience Park Leiden en het ROC Leiden (waarbij het middelbaar laboratoriumonderwijs van ROC Leiden wordt verzorgd vanuit Hogeschool Leiden). Gekozen is voor de lectoraten Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, Biodiversiteit, Bio-informatica en Genome Based Health. De hogeschool beschikt over een ultramodern laboratorium. Kennisvalorisatie is een belangrijk thema van deze lectoraten. In 2014 is het Centre of Expertise Genomics ( ‘Generade’) gestart en in 2015 verder doorontwikkeld. Bij Generade, een samenwerking met BaseClear, LUMC, Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden, gaat het om het onderzoeken van het genoom, het analyseren en valoriseren van de uitkomsten.

Studenten werken mee aan innovatief opsporingssysteem

Delta Lloyd zet als eerste Europese verzekeraar een innovatief systeem in om sneller, beter en actiever gestolen en vermiste objecten terug te vinden. Het systeem ‘Sjerlok’ maakt gebruik van big data, kunstmatige intelligentie en ouderwets speurwerk. Op deze manier wil Delta Lloyd de schadelast door diefstal verminderen, wat leidt tot lagere verzekeringspremies voor de klant. Sjerlok werd ontwikkeld door 8vance Matching Technologies in samenwerking met Delta Lloyd en een aantal studenten Informatie, specialisatie Forensisch ICT, van Hogeschool Leiden.

Generade verbindt zich aan de toekomst van de tulp

Generade - Tulp

De bollensector is in de Leidse regio van enorm belang en heeft voor heel Nederland een belangrijke economische betekenis. De bloem is het icoon van de Nederlandse bollenteelt. Door internationale concurrentie, degeneratie van rassen, plantenziekten en het langdurige veredelingsproces, staat de positie van de tulp onder druk. Het Tulp Initiatief, dat eind 2014 is gestart, richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de tulp. Zo vormen virussen en schimmels een steeds groter wordend probleem. Dit jaar ging het onderzoeksproject ‘Fusarium besmetting van de tulp’ van start. Fusarium, oftewel ‘zuur’, is een schimmel die de tulpenbollen aantast en elk jaar veel schade veroorzaakt binnen de sector.

Lector Willem van Leeuwen van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek voert sinds september 2015 een tweejarig onderzoek uit om de zuurvorming (schimmelinfectie) in tulpenbollen tegen te gaan (Fusarium project). Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een RAAK-MKB subsidie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en een financiële bijdrage van de Rabobank Bollenstreek en Omstreken. Op donderdag 2 juli 2015 werd tijdens een bijeenkomst van TOPlab en Generade een cheque van €100.000,- overhandigd door het Rabobank Bollenstreek Innovatiefonds. Met dit project wordt een probleem aangepakt dat door de sector zelf is aangedragen. Het project draagt bij aan de bescherming van de tulpenbol en aan een bloeiende toekomst voor de tulpenbollensector ( pdf, 539 KB ).

Het volledige artikel lees je in het Jaarbeeld 2015 ( pdf, 4.88 MB ) van Hogeschool Leiden.