Header normaal jeugd

Expertisecentrum Jeugd

Het Expertisecentrum Jeugd ontwikkelt kennis om te begrijpen wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling. Het gaat om kwetsbare jongeren die ‘bijzonder’ zijn en zoveel mogelijk gebruik moeten kunnen maken van wat we als ‘gewoon’ ervaren. Thuis wonen, naar school, spelen met vrienden en vriendinnen. En soms, wanneer het echt niet gaat is er een ‘bijzondere’ omgeving nodig. Maar het blijven ook ‘gewoon’ jonge mensen of kinderen. Het Expertisecentrum Jeugd leidt op voor het huidige en toekomstige werkveld en doet onderzoek dat hiervoor betekenis heeft. Negen kennisgebieden uit onderwijs, jeugdzorg en jeugdhulpverlening met ieder hun eigen opleidingsaanbod en onderzoeksobject zijn bijeen gebracht om van elkaar te leren, samen te werken en elkaar te versterken. Lector Peer van der Helm is een belangrijke schakel in dit expertisecentrum en zoekt waar dat kan de verbinding met zijn collega’s.

Hogeschool Leiden

Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Peer van der Helm komt altijd terug. Want alleen dan boekt hij winst. Hij merkte dat als hij een vragenlijst afnam bij kinderen, jongeren en medewerkers waarmee hij het leefklimaat binnen hun instelling mat, de resultaten aan hen terugkoppelde en advies gaf, er niet veel gebeurde. “Maar als ik met hen haalbare doelen stel en zeg dat ik over een half jaar weer kom om het effect te meten, dan gaan ze ervoor.” Peer van de Helm zet zich, met zijn lectoraat Residentiële Jeugdzorg, bij tweehonderd instellingen voor residentiële jeugdzorg en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in om zowel het leef- en leerklimaat op groepen en in klassen als het werkklimaat onder professionals te verbeteren. Onder deze instellingen bevinden zich alle acht justitiële jeugdinrichtingen, GGZ-instellingen en Tbs-klinieken.

Lees het volledige interview met Peer van der Helm in het Jaarbeeld 2015 (4,88 kB) ( pdf, 4.88 MB ) van Hogeschool Leiden.