Zorg Hogeschool Leiden

Gezondheidszorg

De aandacht voor het profileringsthema Gezondheidszorg kent een lange traditie binnen Hogeschool Leiden en heeft een sterke regionale binding. Het centrale thema is ‘eigen regie versterken’, in toenemende samenwerking met het sociale domein. Dit profileringsthema kent verschillende lectoraten op het gebied van eigen regie, geestelijke gezondheidszorg, antroposofische gezondheidszorg en sociale innovatie en ondernemerschap.

Samenwerking

Hogeschool Leiden werkt intensief samen met tal van zorg- en welzijnsinstellingen als het LUMC, Alrijne Zorggroep Leiden, het Rijnlands Revalidatiecentrum, Topaz, WZH, ActiVite, Zorgbalans, Antes, de Parnassiagroep, GGZ Rivierduinen, Libertas Leiden, Kwadraad, Jes Rijnland, kennisinstellingen als TNO en Louis Bolk Instituut en gemeenten. Hogeschool Leiden is een van de founding partners van de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn, samen met TNO, Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Leiden Institute for Brain and Cognition (samenwerking tussen LUMC en Universiteit Leiden). In deze proeftuin wordt in co-creatie met burgers en professionals nieuwe kennis op gebied van vitaliteit, gezondheid en welzijn ontwikkeld en geïmplementeerd. De Wmo-werkplaats is een samenwerkingsverband binnen het sociaal domein tussen Hogeschool Leiden, de Academie voor Sociale Professies van de Haagse Hogeschool en tal van werkveldpartijen. Ook participeert de hogeschool samen met ROC Leiden, ROC ID College en het LUMC in de Zorg Academie Leiden.

Verouderingspak populair bij jongeren tijdens Nacht van Kunst en Kennis

De bijdrage van de Leidse Proeftuin tijdens de Nacht van Kunst & Kennis op zaterdag 19 september 2015 was een groot succes. Veel mensen waren geïnteresseerd in het Functioneel Training voor Ouderen-circuit van het lectoraat Eigen Regie en TNO.

Proeftuin Zorg & Welzijn - Verouderingspak

Innovatieve oplossingen voor zorg en welzijn

Het lectoraat van Suzan van der Pas, Sociale Innovatie en Ondernemerschap, houdt zich bezig met de ingrijpende veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel en de transformatie in het werk van de welzijn- en zorgprofessional. Het lectoraat werkt aan innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijzen in het werkveld.

Hogeschool Leiden

Wmo-werkplaats naar regionaal Werkplaats Sociaal Domein

In 2015 is gestart met de voorbereiding van de doorontwikkeling van de Wmo-werkplaats Leiden & Den Haag tot een regionale Werkplaats Sociaal Domein. Het doel van de Werkplaats Sociaal Domein is om met burgers, gemeenten, instellingen, onderwijs (Hbo – Mbo – Wo) en beroepsbeoefenaars, vrijwilligersorganisaties en landelijke kennisinstituten samen te werken aan onderzoek en praktijkontwikkeling rondom het sociaal domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Lees in het Jaarbeeld 2015 ( pdf, 4.88 MB ) meer over het profileringsgebied Gezondheidszorg.