Jaarbeeld 2016

Jaarbeeld 2016

In september 2016 schreven zich bijna drie-en-een-half duizend nieuwe studenten in aan Hogeschool Leiden. Het totale aantal studenten kwam daarmee voor het eerst boven de tienduizend studenten. Groei van de hogeschool is niet ons doel. Goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs is dat wel. Daarom is het prachtig dat zoveel jonge mensen Hogeschool Leiden weten te vinden en leren waarderen.

Er ging heel veel goed in het afgelopen jaar. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, studenten zijn tevreden, docenten en andere collega’s werken graag bij de hogeschool, we werken intensief samen met bedrijven en instellingen in onze stad en regio. Maar er gaan natuurlijk ook wel dingen mis. De grootste zorg is het teruglopen van het studiesucces van onze studenten. Daarin staan we niet alleen, toch was het niet halen van onze prestatieafspraak met de minister een teleurstelling.

Graag nemen we u in dit jaarbeeld mee langs activiteiten die in 2016 door studenten, docenten, lectoren, medewerkers en onderzoekers zijn uitgevoerd. We bedanken u voor de samenwerking en we verheugen ons erop die in 2017 voort te zetten.

Download het Jaarbeeld 2016 ( pdf, 4.04 MB )

Sander van den Eijnden en Agnita Mur - College van Bestuur
Sander van den Eijnden en Agnita Mur - College van Bestuur

Archief

In het Jaarbeeld 2015 blikken we terug op een bewogen jaar; in de wereld, in Europa, in Nederland, in onze regio. Hierbij voelde ik meer dan ooit de behoefte om te benadrukken dat de betekenis van onderwijs in de maatschappij een belangrijke is. Voor studenten is er naast de opleiding en de verplichte studie activiteiten ruimte voor extra-curriculaire activiteiten. 

Bekijk het Jaarbeeld van 2015 ( pdf, 4.88 MB )

In het Jaarbeeld 2014 kijken we met u terug op het jaar 2014. Met tevredenheid, want in dit jaar hebben we gevierd dat het laboratoriumonderwijs in Leiden 50 jaar bestaat en floreert, hebben we een nieuw expertisecentrum geopend, en zijn er nog vele andere bijzondere initiatieven ontplooid. Maar bovenal hebben we weer heel wat gedreven, getalenteerde en betrokken studenten afgeleverd.

Bekijk het Jaarbeeld van 2014 ( pdf, 4.46 MB )