Innovatieve Moleculaire Diagnostiek lectoraat

Verantwoording 2017

De verantwoording over 2017 van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Bij het lectoraat ging de aandacht afgelopen jaar uit naar de volgende projecten: 

RAAK mkb Fusarium

Voor de consortiumleden van dit RAAK mkb project werd door de lector en vertegenwoordigers uit de bloembollensector op 21 februari jl. een masterclass gegeven.  

Op 13 september werd het project na twee jaar intensief onderzoek afgesloten d.m.v. de laatste consortiumvergadering.  Als vervolg hierop is een RAAK mkb-project "Een betere bodem voor de tulp" in voorbereiding. Verkennende gesprekken met vertegenwoordigers uit de bloembollensector hebben plaats gehad op 26 juli en 28 november. 

RAAK Publiek ‘OMICS

De in juni ingediende aanvraag voor de RAAK Publiek ‘OMICS van de darmmicrobiota voor de preventie en behandeling van antibioticum-gerelateerde darmziekten’ werd helaas afgewezen. 

RAAK Publiek ‘UWI urineweginfecties in de eerstelijnszorg

Hard is er gewerkt aan de voorbereiding van de aanvraag voor de RAAK Publiek ‘UWI urineweginfecties in de eerstelijnszorg’. Deze aanvraag werd als kansrijk gezien en het subsidie is dan ook afgelopen najaar toegewezen. 

RAAK Publiek project Hooikoorts Initiatief

Na vertrek van projectleider Roel Schelland bij Generade is het RAAK Publiek project Hooikoorts Initiatief, een samenwerkingsproject van  de hogeschool met LUMC, Naturalis, Leidse Instrumentmakers School, TNO, Longfonds, Reinier de Graaf en HAL Allergy in juni overgedragen aan het lectoraat IMD.

RAAK-mkb  Generade PoreLab-project 

Het in samenwerking met BaseClear en Universiteit Leiden RAAK-mkb  Generade PoreLab-project is  na het vertrek van de lector Bio-informatica bij Generade een samenwerkingsproject geworden van het lectoraat IMD en het lectoraat Bio-informatica. 

RAAK mkb project ‘Authentieke Vanille uit de kas’

Het lectoraat ondersteunt het lectoraat Biodiversiteit van de faculteit bij de uitvoering van het RAAK mkb project ‘Authentieke Vanille uit de kas’. De vanilleplanten en de stagiaire hebben inmiddels een plekje gekregen in het LCAB. 

NWA Impuls ‘Meten en Detecteren’

NWO ging akkoord met het voorstel NWA startimpuls Meten en Detecteren, waarbij het lectoraat IMD werd opgenomen in het consortium. Het lectoraat is betrokken bij twee werkpakketten: WP1 Ontdekking en validatie van (bio)markers van gezond gedrag en WP3 Ontwikkelen van persoonlijke sensoren voor het monitoren van gezonde voeding. Voor dit onderzoek zal een onderzoeker worden aangetrokken, die studenten zal gaan begeleiden tijdens dit tweejarig project. 

In het kader van contract onderzoek assisteerde het lectoraat de fa. Koppert bij onderzoek naar de contaminatie van mijtproductie; van een zestal monsters werd het metagenoom vastgesteld.

Contact met ondernemers

De lector onderhield afgelopen jaar nauw contact met ondernemers en verzorgde diverse lezingen/presentaties voor bedrijven in de bloembollenbranche waaronder: 

 • Een presentatie bij het Flower Science Cafe Bollenstreek, een platform waar onderzoek, onderwijs, ondernemen en overheid een paar keer per jaar elkaar vinden, Hillegom, 30 mrt 
 • Een presentatie voor de studiegroep J. & W. van der Slot & Zn Bloembollen, Voorhout, 4 apr 
 • Een lezing voor tulpenkwekers en -broeiers Kop van Noord-Holland, Schagen, 6 apr 
 • Een presentatie tijdens de ‘Open dag Tulp’, Proeftuin Zwaagdijk, 7 jun 
 • Een presentatie voor de Studiegroep Drechterland, een clustering van agribusiness bedrijven, Venhuizen, 4 okt 
 • Op uitnodiging van Koppert heeft de lector op 15 mrt een bedrijvenbezoek gebracht aan Bunnik Plants,  Koppert e.a.- en Pannekoek Orchideeën. 

Onderwijs en professionalisering

Professionalisering van het onderzoek binnen het onderwijs stond voorop bij het vinden van een nieuwe locatie en werd gevonden in het onderzoekscentrum van de faculteit Science & Technology: het Leiden Centre for Applied Bioscience, gehuisvest in het SL PLaza gebouw. Hier zijn de bioscience lectoraten van de faculteit samengebracht met de lectoraten van het Centre of Expertise Generade. 

De associate-lector en het hoofd laboratorium verleenden een bijdrage aan de beroepenoriëntatiemarkt MLO afgelopen voorjaar en verzorgden regelmatig gast-, werk- en hoorcolleges voor diverse minoren. 

Daarnaast werden er door het jaar heen door lector en het hoofd laboratorium colleges gegeven aan HLO-studenten en vier trainingen verzorgd voor het CBD. 

Op 12 en 19 mei brachten twaalf studenten van Fontys Hogescholen, van de cursus 'moleculaire diagnostiek’ een bezoek aan het lectoraat.  

Onderzoek/ Studenten/Medewerkers 

Elf Studenten deden vanuit diverse onderwijsonderdelen (waaronder ook MLO) praktijkervaring op bij het lectoraat door te participeren in een van de bovengenoemde onderzoeksprojecten.  

Daarnaast is door het lectoraat gezocht naar toepassingen van een nieuwe moleculaire techniek (CRISPR-Cas). Honours studenten en studenten opleiding B&M hebben onder begeleiding van docenten (Rob van Gijlswijk en Maarten Morsink) een protocol ontwikkeld om met behulp van deze technologie antibioticum-resistente micro-organismen weer gevoelig te maken. Vervolgens is dit project succesvol uitgevoerd. 

Twee HBO- en twee MLO- docenten werd ruimte geboden om te werken aan eigen professionalisering om zo de kwaliteit van het onderwijs dat zij verzorgen, te borgen. Door participatie in onderzoek houden docenten hun kennis en competenties actueel, blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en werken voortdurend aan de kwaliteit van het vakmanschap ‘docent’.  

De lector hield in het kader van bijscholing begin januari een presentatie ‘Urineweginfecties’ voor medewerkers van het lectoraat.  

Daarnaast had de lector zitting in de sollicitatiecommissie docent microbiologie, Faculteit Science & Technology, zitting in de selectiecommissie honoursstudenten,  leverde hij op verzoek van het CvB in april een bijdrage aan de managementconferentie en een bijdrage aan het bezoek van de directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid van OCW, Nora van der Wenden, aan Generade op 4 juli. 

Begin december ontving de lector de Colleges van Bestuur van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden en gaf een rondleiding door de nieuwe laboratoria aan de Darwinweg. 

Het hoofd laboratorium verzorgde in mei op verzoek van SURFnet  een masterclass research support hbo's. 

In november is het LCAB gestart met presentaties door de researchteams voor collega’s en studenten over de voortgang van het eigen onderzoek. Deze presentaties worden wekelijks afgewisseld met een journal club, waarbij  medewerkers en studenten van het LCAB samen een vooraf toegestuurd wetenschappelijk artikel over een onderwerp niet gerelateerd aan het eigen onderzoek maar wel over zaken die het onderzoek binnen het lectoraat aangaan, bespreken en beoordelen.  

Kennisontwikkeling

De lector heeft o.a. gepubliceerd in:

 • BloemenPlantenNieuws en Bloembollen Koerier, Bayer Agro Nederland     http://www.bpnieuws.nl/artikel/12074/Fusarium-zonder-enige-twijfel-grootste-probleem-in-tulp 
 • BiotechNEWS, voorjaar 2017 ’snelle detectie van blaasontsteking bij huisartsen 
 • NRC 09 sep 2017, met een artikel over de pollensniffer 
 • NewScientific, sep 2017 ‘Resistentie antibiotica’ 
 • Genome Announcements, ASM. Vol 5,29. 2017 met het artikel ‘High-quality genome sequence of the highly resistant bacterium Staphylococcus haemolyticus, isolated from neonatal bloodstream infection’. F. Hosseinkhani, M. Emaneini and W.B. van Leeuwen.  

De lector heeft de volgende  congressen en symposia afgelopen jaar bijgewoond:

 • Symposium Generade Project Call, 19 jan 
 • DAS conferentie, 23 mrt (samen met studenten en medewerkers) 
 • BAMA-conferentie, 12 apr (MLO-student De Groot behaalde met posterpresentatie de 4e prijs) 
 • ECCMid, Wenen, 21 t/m 25 apr (Hoofd laboratorium en onderzoeker hielden posterpresentatie) 
 • Symposium RIVM t.g.v. afscheid Wilfrid van Pelt, 30 mei 
 • Baseclear Symposium ‘The future of Genomics’, 31 okt 
 • IVA ondernemerscongres (invited speaker), 1 nov 
 • Symposium Personalised Molecular Diagnostics, afscheid Bep van Pelt, 10 nov 
 • SIA Congres ‘Pak de ruimte’, 30 nov