Innovatieve Moleculaire Diagnostiek lectoraat

Verantwoording 2016

De verantwoording over 2016 van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

De lector heeft lezingen ‘Next Gen Sequencing met een focus op het microbioom’ en ‘Antimicrobiële resistentie’ gegeven voor de afdeling Microbiologie en Pathologie van het Maasstadziekenhuis Rotterdam. Voor artsen en verpleegkundigen van het Bronovo Ziekenhuis Den Haag gaf de lector een college ‘Infectie preventie’. De lector verzorgde op verzoek van de Rabobank Bollenstreek een presentatie Fusarium bij de tulp” voor Rabobank medewerkers en stakeholders. Lector was uitgenodigd als keynote speaker op het International Congress for Microbiology in Teheran, Iran en gaf aansluitend 10 workshops voor artsen en verpleegkundigen van het Imam Khomeini hospital, Teheran, Iran. Lector was spreker op het symposium t.g.v. 10-jarig jubileum van GiMaRIS, ‘Innovatieve moleculaire technieken in het marine milieu’. Tijdens het SIA-Congres, Den Haag op 30 november was de lector op uitnodiging van de Vereniging Hogescholen, spreker tijdens de lunch voor leden van de Colleges van Bestuur van hogescholen, ondernemers en Eerste Kamerleden. De lector maakte op 2 november deel uit van visitatiecommissie lectoraat ALS van Avans Hogeschool.

Onderwijs en professionalisering

Lector en laboratoriummanager gaven diverse gastcolleges voor eerste- en derdejaarsstudenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek met de onderwerpen ‘Algemene introductie Microbiologie’, ‘Microbioom, onze darmflora’, ‘gut feeling’, intro curriculum Microbiologie ‘schelpdieren en infectieziekten’. Ook werd een projectgroep voor de module PMU binnen het thema TSMB2 van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek begeleid. 

Het lectoraat gaf colleges tijdens de beroepenoriëntatiedag voor het MLO van het mboRijnland. Tevens verzorgde de lector colleges en workshops in opdracht van het CBD zoals ‘PCR van A tot Z’ voor nascholing analisten en ‘Moleculaire Diagnostiek’ voor artsen uit Irak maar ook werd op twee tijdstippen tijdens de scholingsdag Moleculaire Diagnostiek, een presentatie 'Antibiotica resistentie: nu en in de toekomst’ voor labmedewerkers en voor een groep Iraakse artsen en onderzoekers gegeven alsmede een workshop ‘Tuberculosis’ voor Iraakse artsen.

Er werd een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van minoren en colleges en praktijkdagen in het Toplab verzorgd voor de minoren ‘Infectieziekten’, ‘Moleculair Diagnostics’, ‘Laboratoriummanagement en kwaliteitszorg’ en ‘Genomics’. Tenslotte werden er hoorcolleges ‘ Next Gen Diagnostiek’ en ‘Impact van next gen sequencing op uitbraakanalyse’ voor het symposium ‘Antibiotica’ gegeven.

Naar informatie over onderwijs

Kennisontwikkeling

SIA–medewerkers brachten vanwege de nominatie van het lectoraat voor de RAAK award een bezoek aan het Toplab op 8 november. Tijdens het SIA-congres op 30 november heeft het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek de tweede prijs gewonnen bij de uitreiking van de RAAK-awards met het Next-Gen MALDI-TOF MS onderzoek; dit onderzoek is gebaseerd op een biochemisch/fysisch apparaat, waarmee bacteriën binnen het uur al kunnen worden geïdentificeerd in plaats van pas na dagen. Door deze sneldiagnostiek is het mogelijk om patiënten met een infectie doelgericht antibioticum toe te dienen en daardoor levens van patiënten mogelijk te redden.

In het kader van het Fusariumonderzoek is gezocht naar diverse oplossingen voor de bestrijding van deze schimmel bij de tulp. Diverse bioassays zijn ontwikkeld voor de bewijsvoering van het agressieve karakter en de snelheid in verspreiding van deze schimmel. Bovendien werd het risico op Fusariuminfectie bij beschadiging van de tulpenbol aangetoond. Inventarisatiestudies toonden de prevalentie van Fusarium in de tulpenbol, bodem, water, enzovoort aan. Het genetisch paspoort (resistentie, virulentie en gastheerspecificiteit) van Fusarium werd vastgelegd. Het gehele productieproces met de risico’s op besmetting werd in kaart gebracht. Dit onderzoek gaf vele korte termijnoplossingen. De lange termijnoplossing is het herstel van biodiversiteit in de bodem. Het onderzoek is uitgevoerd door studenten van MLO- en HLO-opleidingen van verschillende richtingen) en diverse docenten(-onderzoekers) in nauwe samenwerking met het beroepenveld (de opdrachtgevers).

Voor de Single Cell Maldi Tof zijn diverse toepassingsmogelijkheden onderzocht door het lectoraat. Het is mogelijk om direct uit urine de infectieverwekker en de mate van infectie (biomarkers) in enkele minuten aan te tonen. Er is een proof of concept om het gevoeligheidsspectrum voor antibioticum van de verwekker in enkele uren te bepalen (conventioneel: ruim 48 uur). Er is een methode gevonden om verspreiding van antibioticumresistente bacterie stammen (MRSA) te kunnen monitoren (typeren).