Innovatieve Moleculaire Diagnostiek lectoraat

Over het lectoraat

Op deze pagina vind je meer informatie over het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek.

TOPlab lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (IMD) Hogeschool Leiden

In het hart van het Leidse Bio Science Park staat het TOPlab van lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek van Hogeschool Leiden. Een super modern moleculair lab waar studenten en docenten van Hogeschool Leiden, start-ups en professionals uit de regio werken aan onderzoek en innovatieve producten. Het lectoraat heeft een enthousiast en flexibel team onder leiding van lector dr. Willem van Leeuwen, dat zorgt voor snelle en betere diagnostiek. Studenten werken bij het TOPlab aan hun afstudeerprojecten en specialiseren zich verder in hun vak. Docenten uit de kenniskring van het lectoraat geven leiding aan de moleculaire diagnostische projecten, en maken daarbij gebruik van de meest recente onderzoekstechnieken. Het intensieve contact met het werkveld verdiept en verrijkt het laboratoriumonderwijs van Hogeschool Leiden.

TOPlab en Biosparq: snelheid diagnose versnelt genezingsproces

De kracht van het TOPlab is vooral in de snelheid waarmee een diagnose wordt gesteld. Dit betekent dat bijvoorbeeld genezingsprocessen bij bacteriologische besmettingen sneller gestart kunnen worden. Er gaat geen kostbare tijd verloren door een dagenlang onderzoeksproces. Het levert winst op voor de patiënt en ziekenhuizen en bovendien beperkte zorgkosten. Het TOPlab faciliteert bijvoorbeeld Biosparq, Delftse ingenieurs die met hun innovatieve apparaat binnen 10 minuten zonder kweek een bacterie kunnen identificeren. Studenten en docenten van Hogeschool Leiden profiteren van deze en andere kennis en professionals in het TOPlab.

TOPlab kenniscentrum voor studenten, docenten en externe professionals

Vanuit het werkveld neemt de vraag naar specialisten op het gebied van 'Molecular Biosciences' sterk toe. Het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek richt zich op opbouw en ontwikkeling als kenniscentrum voor studenten en docenten. Het lectoraat onderhoudt hiervoor een uitwisseling van kennis voor en met life science bedrijven in en buiten de regio, ziekenhuislaboratoria, universitaire centra en andere instituten. Studenten werken (zelfstandig) mee aan onderzoekprojecten. Ze worden hierin begeleid door de lector, onderzoekers, lab manager en/of ondersteunend personeel (analisten). Het lectoraat levert een bijdrage aan de ontwikkeling van leertaken en kennis van docenten (kenniskringleden). Door gebruik te maken van de meest recente onderzoekstechnieken blijft de circulatie van kennis tussen onderzoek en onderwijs gewaarborgd. Deze kennis wordt doorgegeven aan de studenten op Hogeschool Leiden en het ROC Leiden .