Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Publicatie ‘standaardwerk’ Molecular Diagnostics

8 juli 2019 - De veelzijdige kennis en ervaring van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek heeft recentelijk geleid tot de publicatie van een nieuw Engelstalig boekwerk: ‘Molecular Diagnostics’.

Het geeft een zeer gedetailleerde beschrijving van alle benodigde kennis om diagnostische moleculaire techniek te ontwikkelen, te valideren en toe te passen.

Het boekwerk bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de theoretische achtergronden van veelgebruikte moleculaire technieken. Het tweede deel betreft de veelzijdige toepassingen van deze technieken op het gebied van klinische microbiologie, klinische chemie, klinische genetica, pathologie, diergeneeskunde, plantgezondheid en voedselveiligheid.

“Ik hoop dat het als internationaal standaardwerk wordt gebruikt en als lesmateriaal gaat dienen in het hoger beroepsonderwijs. De voorbeelden die in dit boek zijn gebruikt, zijn experimenten die in het toenmalige Toplab van Hogeschool Leiden zijn uitgevoerd. Deze experimenten werden verricht voor een ondernemer, die ons de opdracht hadden gegeven een moleculair diagnostische test te ontwikkelen voor het aantonen van voedselpathogenen in schelpdieren.”

Lector Willem van Leeuwen

Over de schrijvers

Van Leeuwen schreef het boek samen met Bep van Pelt-Verkuil en René te Witt.

Bep van Pelt-Verkuil

Bep van Pelt-Verkuil was tientallen jaren docent aan Hogeschool Leiden en gaf les in het vakgebied Pathologie. Zij ontwikkelde het nascholingsonderwijs en stichtte het Centrum voor Bioscience en Diagnostiek van Hogeschool Leiden. Bovendien werkte zij als docent-onderzoeker in mijn lectoraat.

René te Witt

René te Witt is gepromoveerd met als onderzoeksopdracht, het ontwikkelen van moleculaire diagnostiek in het laboratorium van de medische microbiologie en infectieziekten aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum te Rotterdam.

Willem van Leeuwen

Willem van Leeuwen heeft als medisch microbioloog gewerkt als onderzoeker in laboratorium van de medische microbiologie en infectieziekten aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum te Rotterdam. Ontwikkelde het moleculair diagnostiek laboratorium. Begon in 2007 als lector aan Hogeschool Leiden en startte het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek.

Boek Molecular Diangnostics