Hogeschool Leiden

Lectoraat IMD wint publieksprijs SIA Raak Award 2015

Lector Willem van Leeuwen (IMD) heeft op 10 december de publieksprijs van de SIA RAAK award ontvangen voor onderzoek naar SOS-sneldiagnostiek.

Hogeschool Leiden

Het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (IMD) van Hogeschool Leiden heeft donderdag 10 december 2015 de publieksprijs van de SIA RAAK award  in ontvangst mogen nemen. De prijs werd uitgereikt tijdens het SIA RAAK congres ‘Vrij Baan’ in de Fokker Terminal in Den Haag. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van de NWO, financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. De SIA RAAK award is bedoeld als erkenning voor toonaangevend onderzoek door hogescholen in Nederland. Alle tien genomineerde onderzoeken waren met een stand vertegenwoordigd op het SIA Congres. Het publiek kon een stem uitbrengen tijdens het congres. De geldprijs, ter waarde van 2.500 euro, komt ten goede aan het onderzoek.

SOS- sneldiagnostiek

Het lectoraat IMD verrichtte onder leiding van lector Willem van Leeuwen samen met ziekenhuizen en bedrijven in het project ‘SOS - Sepsis management door Optische Sneldiagnostiek’ onderzoek naar de diagnose van levensbedreigende bacteriële bloedbaaninfecties. Het maatschappelijk belang van het verbeteren van de diagnostiek bij infectieziekten is groot. Bij vroegtijdige diagnose kunnen verergering van gezondheidsproblemen, uitgedrukt in verhoogd ziektecijfer of sterftecijfer, worden vermeden of eerder worden bestreden. Bovendien kan het snel opstarten van een effectieve behandeling leiden tot significant lagere zorgkosten en vermindert de kans op antibioticum resistentie. Inmiddels is een eerste stap gezet in de toepassing van deze methodiek in de praktijk. Er is een fieldlab gecreëerd, een diagnostisch platform, waar onderzoekers, studenten en bedrijven terecht kunnen met onderzoeksvragen.

MALDI TOF

Ondertussen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe nog efficiëntere vorm van sneldiagnostiek voor infectieziekten, de zogeheten single cell MALDI TOF. Studenten, staf en zorgprofessionals hebben onderzocht hoe met de inzet van deze diagnostiek, betere zorg voor de patiënt, lagere kosten en minder antibioticagebruik kunnen worden gerealiseerd. Met de MALDI TOF techniek is de verwachting dat binnen enkele minuten de verwekker van de infectie en na enkele uren het antibioticaspectrum al bekend is. Dit houdt concreet in dat al na enkele uren kan worden overgegaan op een gerichte antibiotica behandeling. Hierdoor nemen de overlevingskansen van mensen met een levensbedreigende bloedbaaninfectie aanzienlijk toe en kan het aantal dagen op de IC aanzienlijk worden teruggebracht. In een vervolgfase zullen gerichte experimenten van sneldiagnostiek bij ziekenhuizen worden uitgevoerd met behulp van de Next Gen MALDI TOF.