Biosparq Innovatieve Moleculaire Diagnostiek

Nieuwe aanwinst voor TOPlab

In februari is een prototype van de BiosparQ bio‐detector geïnstalleerd. Dit apparaat is in staat om in enkele minuten de aanwezigheid van bacteriën aan te tonen in materiaal afkomstig van patiënten met een infectie.

Begin februari 2014 is in het TOPlab van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek een prototype van de BiosparQ bio‐detector geïnstalleerd. Dit apparaat is direct in staat om in enkele minuten de aanwezigheid van bacteriën aan te tonen in materiaal afkomstig van patiënten met een infectie. Lector Willem van Leeuwen: "Bij een uitbraak van infectieziekten is die diagnosetijd cruciaal. Je wil voorkomen dat de ziekte op anderen wordt overgedragen, dus is het zaak dat je er snel bij bent." In het TOPlab wil het bedrijf BiosparQ, in samenwerking met het lectoraat en eindgebruikers, de toepassingsmogelijkheden van dit apparaat verder doorontwikkelen.

Om de identiteit van bacteriën zichtbaar te maken, moet er bij veel van de huidige analysemethodes eerst een monster op kweek worden gezet om voldoende biomassa te genereren. Daarmee gaat niet alleen kostbare tijd verloren, dit kweken is behoorlijk arbeidsintensief en kan alleen worden uitgevoerd in een laboratorium met de juiste infrastructuur. Met de installatie van het nieuwe apparaat hoopt ontwikkelaar BiosparQ bij te dragen aan de snelheid waarmee een diagnose van de veroorzaker van een infectieziekte gesteld kan worden.

Willem van Leeuwen: “Het idee is om een field-laboratorium op te zetten waarin studenten, docenten, maar ook professionals vanuit het bedrijfsleven en de overheid de kans krijgen om met dit apparaat te leren werken.” Dat sluit naadloos aan bij de doelstelling van het TOPlab, namelijk om een wisselwerking tot stand te brengen waar zowel het onderwijs, de sector en de maatschappij van kunnen profiteren.

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden

De komende periode starten het lectoraat en BiosparQ samen met een aantal nieuwe onderzoeksprojecten. Voor één van die projecten heeft het lectoraat onlangs een subsidie ontvangen vanuit de stimuleringsregeling RAAK-publiek. Hiermee kan worden onderzocht of het mogelijk is om onbekende bacteriënsoorten te identificeren behulp van een database. Bij het onderzoek wordt de BiosparQ-technologie ingezet om patiëntmaterialen, zoals bloed en urine, direct te kunnen analyseren op de aanwezigheid van bacteriën. Een speciaal celsorteersysteem uit Duitsland moet daarvoor zorgen. De vraag is ook of het apparaat in staat is om verschillende stammen binnen een bacteriesoort van elkaar te kunnen onderscheiden. Bij het onderzoek zijn een drietal ziekenhuizen betrokken: het Maasstadziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum uit Rotterdam en het Bronovo uit Den Haag. Bovendien leveren studenten Bedrijfskunde van de Hogeschool Rotterdam een bijdrage aan dit project om de kosteneffectiviteit te berekenen.

In een tweede project voert het lectoraat een vergelijkbaar onderzoek uit in samenwerking met BiosparQ en de afdeling urologie van het Erasmus Medisch Centrum. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een groter EU project, waarin de toepassingsmogelijkheden van het eerder genoemde single-cell sorteersysteem centraal staat.