DNA

Programma

Bekijk het programma van het PoreLab Symposium.

Tijd Onderdeel
12:30 - 13:15 uur Ontvangst met broodjes
13:15 - 13.25 uur Opening door Bas Reichert, directeur BaseClear B.V.
13:25 - 13:55 uur Keynotespeaker; New developments in nanopore sequencing
Olivier Lucas, strategisch accountmanager, Oxford Nanopore
13:55 - 14:25 uur Wetlab methodieken en sequencen 
door Ron Dirks, Future Genomics/Baseclear  
14:25 - 14:45 uur Pauze
14:45 - 15:00 uur Bio-informatica analyse en pitfalls
door Floyd Wittink, docent bio-informatica Hogeschool Leiden
15:00 - 15:45 uur Resultaten onderzoeksvragen van deelnemende bedrijven
4 pitches van mkb’s; Nsure, Dutch DNA Biotech, NIOZ en Groen Agro Control
15:45 - 16:00 uur Samenvatting en mogelijkheden voor vervolgonderzoek
door Willem van Leeuwen, lector Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, Hogeschool Leiden/Walter Zuijderduin, programma manager, Hogeschool Leiden.
16:00 - 16:05 uur Afsluiting programma, aankondiging borrel
door Marijke Mostert, project manager, Hogeschool Leiden
16:05 - 17:30 uur Napraten bij een drankje en een hapje

Aanmelden

Program in English

Time Part
12:30 - 13:15 Reception with sandwiches
13:15 - 13.25 Opening program
Bas Reichert, director BaseClear B.V.
13:25 - 13:55 Keynote speaker; New developments in nanopore sequencing
Olivier Lucas, strategic accountmanager, Oxford Nanopore
13:55 - 14:25 Wetlab methods and sequencing
Ron Dirks, CEO, Future Genomics (Baseclear)
14:25 - 14:45 Pause
14:45 - 15:00 Bio-informatic analyses and pitfalls
Floyd Wittink, associate lector bio-informatics University of Applied Sciences Leiden
15:00 - 15:45 Results; research questions of companies
pitches of companies; e.g. Nsure, Dutch DNA, NIOZ 
15:45 - 16:00 Summary and opportunities for continuation
discussion by Vincent Bakker with the public, Willem van leeuwen, lector innovative moleculair diagnostics, and Walter Zuijderduin, programme manager; University of Applied 
16:00 - 16:05 Closing program and announcement drinks
Marijke Mostert, project manager, University of Applied Sciences Leiden
16:05 - 17:30 Catch up with drinks and snacks