Hogeschool Leiden

Inschrijven en toelating Forensisch ICT Duaal

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen en de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2022-2023 van het duale opleidingstraject Forensisch ICT.

Ben je op zoek naar de inschrijfinformatie over het voltijdtraject? Bekijk de pagina Inschrijven en toelating Informatica voltijd.

Toelatingseisen

Om te kunnen deelnemen aan de het duale opleidingstraject Forensisch ICT is het noodzakelijk da je voldoet aan onderstaande eisen: 

  • je bent in het bezit van een havo- diploma (alle profielen), vwo-diploma (alle profielen), een mbo-diploma niveau 4 of een hbo-/wo-diploma.  
  • je hebt een baan als digitaal forensisch onderzoeker van ten minste 20 uur per week.

Verder is het belangrijk dat je beschikt over de vereiste voorkennis ( pdf, 3.61 MB ) én dat er een akkoord is van je leidinggevende/werkgever en dat je voldoende mogelijkheden hebt om de opleiding te volgen en opdrachten/projecten uit te voeren. Het invullen van een werkplekscan en opstellen van een motivatiebrief maken daarom onderdeel uit van de intakeprocedure (meer hierover lees je onder Aanmelden).

Toelatingsonderzoek 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving. 

Aanmelden

Wil je in september 2022 starten met het duale opleidingstraject Forensisch ICT van Hogeschool Leiden? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink(uiterlijk 15 juli 2022)

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden. 

Belangrijk om te weten: het is sterk aan te raden om je verzoek tot inschrijving uiterlijk 7 juni 2022 in te dienen via Studielink, zodat er voldoende tijd is om na te gaan of je inderdaad aan de toelatingseisen voldoet, de intakeprocedure te doorlopen en eventuele aanvullende acties uit te voeren die nodig zijn om je inschrijving definitief te maken.

Intakeprocedure

Om te zorgen voor een goede match tussen de student en de opleiding, doorloop je bij het duale opleidingstraject Forensisch ICT een intakeprocedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

  • bekijk of je voldoet aan de toelatingseisen en in hoeverre je beschikt over de vereiste voorkennis ( pdf, 3.61 MB ) (tijdens het vervolg van de intakeprocedure vraagt de opleiding aan jou om aan te geven of je over de verwachte voorkennis beschikt en zo ja, in welke mate)
  • meld je zo snel mogelijk aan in Studielink
  • ter voorbereiding op het matchingsgesprek word je gevraagd om de volgende documenten in te dienen: 
  • na het indienen van je online portfolio ontvang je binnen twee weken een uitnodiging voor een matchingsgesprek (+/- 60 minuten)
  • binnen uiterlijk 1 week na het matchingsgesprek ontvang je een terugkoppeling. Mocht er twijfel zijn er een geschikte match is tussen jou en het opleidingsprogramma dan wordt er een verdiepend gesprek ingepland.
Ben jij student bij de specialisatie Forensisch ICT van de voltijd bacheloropleiding Informatica en wil je doorstromen naar het duale opleidingstraject Forensisch ICT? Dan doorloop je dezelfde procedure. Het tussentijds doorstromen  naar de duale variant kan alleen in overleg met de onderwijsmanager en de examencommissie.  

 De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.