Studentzaken

Inschrijven/toelating Informatica

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure, toelatingseisen en de kosten voor het studiejaar 2017-2018.

De informatie over het studiejaar 2018-2019 is uiterlijk 1 oktober 2017 te vinden op deze pagina. Vanaf die datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Aanmelden via Studielink

Voor studiejaar 2017-2018 is het in principe niet meer mogelijk om je aan te melden voor de opleiding Informatica. Hierop is een aantal uitzonderingen. Meer informatie hierover vind je op de website rijksoverheid.nl en in onze inschrijfregeling (artikel 8).

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving. Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl

Procedure Studiekeuzecheck

Om een bewuste keuze voor je opleiding en je toekomstige beroep te maken, doorloop je voor de voltijdopleiding Informatica een verplichte Studiekeuzecheck. Zo ontdekken wij samen of de opleiding een goede match voor jou is.

Bekijk de procedure van de Studiekeuzecheck

Toelatingsvoorwaarden

Voor de opleiding Informatica ben je toelaatbaar met een havo-, vwo- of een mbo-diploma op niveau 4. Er zijn verder geen aanvullende eisen.

Overstappen van studie?

Heb je al studiepunten behaald bij een verwante hbo- of wo-studie of beschik je over veel kennis en vaardigheden, dan proberen we het studieprogramma zo goed mogelijk daarop aan te passen.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentinschrijving@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Let op: de resultaten van het capaciteitenonderzoek dienen (om deel te nemen aan de studie per 1 september 2016) voor 1 mei 2016 te zijn ingediend.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving. 

Voorwaarden laptop

Tijdens je studie Informatica is een eigen laptop noodzakelijk. Dankzij het draadloze netwerk kun je in het hele gebouw flexibel aan de slag. Hogeschool Leiden stimuleert het gebruik van een Macbook of Windows laptop.

Binnen de opleiding Informatica wordt er gewerkt met verschillende softwarepakketten. De kosten van software zijn minimaal omdat er veel gebruik wordt gemaakt van open-source. Overige software wordt of via de opleiding aangeboden of kan goedkoop via Surfspot worden aangeschaft.

De hardware die nodig is om deze software te draaien kan per richting verschillen. Het maakt niet uit of je het liefst met Windows of Mac OS werkt. Linux gebruikers kunnen in bepaalde richtingen hinder ondervinden.

Het systeem

Alle nieuwe laptops zijn goed genoeg om te gebruiken gedurende de opleiding. Je kunt dus ook kiezen voor een MacBook van Apple. Een netbook (kleine laptop) wordt afgeraden vanwege de zwakkere processor en geringe uitbreidingsmogelijkheden.

Aandachtspunten

Het is raadzaam om te zorgen voor een goede accu (met een minimale accuduur van twee uur). Over het algemeen voldoen de meest recente laptops aan de eisen van de opleiding.                                                      

Aanbevolen laptopspecificaties:

  • Netwerkaansluiting + WIFI                                          
  • Minimaal Quad-core processor
  • Goede accu                                                   
  • Ondersteuning van VT- X of AMD-V hardware virtualisatie extensies
  • Minimaal 8 GB geheugen, liefst 16 GB
  • Solid State Drive (SSD)

Raspberry Pi

Naast een laptop zal in het onderwijs ook veelvuldig gebruik gemaakt worden van een zogenoemde ‘Raspberry Pi’. De exacte specificaties van het aan te schaffen model zijn in de boekenlijst opgenomen.

Om met een Raspberry te kunnen werken is ook een aantal accessoires zoals kabels, voeding en geheugenkaart noodzakelijk.

Hulp bij je studiekeuze?

De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze Open Dagen en kom Proefstuderen.

Studeren met een functiebeperking

Onder een functie-beperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging.

Bekijk de informatie van de studentendecanen