Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Informatica voltijd

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, de aanmeldprocedure en de kosten van de voltijdopleiding Informatica voor studiejaar 2021-2022. De informatie over studiejaar 2022-2023 is uiterlijk 1 oktober te vinden op deze pagina. Vanaf deze datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Ben jij geïnteresseerd in het duale opleidingstraject op het gebied van Forensisch ICT waarin je werken en leren met elkaar combineert? Bekijk de informatie over Inschrijven en toelating Forensisch ICT duaal.

Aanmelden

Voor studiejaar 2021-2022 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de opleiding Informatica. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Meer informatie hierover vind je in de inschrijfregeling (paragraaf 3).

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Studiekeuzecheck (verplicht)

Om een bewuste keuze voor je opleiding en je toekomstige beroep te maken, doorloop je voor de voltijdopleiding Informatica een verplichte Studiekeuzecheck. Je krijgt hierdoor een goed beeld van de opleiding en beroep. Zo ontdekken wij samen of de opleiding een goede match voor jou is, zodat jij straks gemotiveerd aan je studie kan beginnen.

Bekijk de stappen van de Studiekeuzecheck

Let op: heb je je al aangemeld via Studielink? Houd dan je e-mailbox goed in de gaten. Alle communicatie over de Studiekeuzecheck ontvang je via het mailadres dat je hebt doorgegeven bij Studielink. Check je email daarom regelmatig. Ontvang je geen email? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met ons op via info@hsleiden.nl of +31(0)71 5188 900.

Heb je je ook aangemeld voor de opleiding Bio-informatica, Chemie of Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek? Dan doorloop je voor iedere opleiding afzonderlijk de Studiekeuzecheck.

Toelatingseisen

Voor de voltijdopleiding Informatica ben je toelaatbaar met een havo-, vwo- of een mbo-diploma op niveau 4. Er zijn verder geen aanvullende eisen.

Overstappen van studie?

Heb je al studiepunten behaald bij een verwante hbo- of wo-studie of beschik je over veel kennis en vaardigheden, dan proberen we het studieprogramma zo goed mogelijk daarop aan te passen.

Toelatingsonderzoek 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving. 

Voorwaarden laptop

Tijdens je studie Informatica is een eigen laptop noodzakelijk. Dankzij het draadloze netwerk kun je in het hele gebouw flexibel aan de slag. Hogeschool Leiden stimuleert het gebruik van een Macbook of Windows laptop.

Binnen de opleiding Informatica wordt er gewerkt met verschillende softwarepakketten. De kosten van software zijn minimaal omdat er veel gebruik wordt gemaakt van open-source. Overige software wordt of via de opleiding aangeboden of kan goedkoop via Surfspot worden aangeschaft.

De hardware die nodig is om deze software te draaien kan per richting verschillen. Het maakt niet uit of je het liefst met Windows of Mac OS werkt. Linux gebruikers kunnen in bepaalde richtingen hinder ondervinden.

Het systeem

Alle nieuwe laptops zijn goed genoeg om te gebruiken gedurende de opleiding. Je kunt dus ook kiezen voor een MacBook van Apple. Een netbook (kleine laptop) wordt afgeraden vanwege de zwakkere processor en geringe uitbreidingsmogelijkheden.

Aandachtspunten

Het is raadzaam om te zorgen voor een goede accu (met een minimale accuduur van twee uur). Over het algemeen voldoen de meest recente laptops aan de eisen van de opleiding.                                                      

Aanbevolen laptopspecificaties:

  • Netwerkaansluiting + WIFI                                          
  • Minimaal Quad-core processor
  • Goede accu                                                   
  • Ondersteuning van VT- X of AMD-V hardware virtualisatie extensies
  • Minimaal 8 GB geheugen, liefst 16 GB
  • Solid State Drive (SSD)

Raspberry Pi

Naast een laptop zal in het onderwijs ook veelvuldig gebruik gemaakt worden van een zogenoemde ‘Raspberry Pi’. De exacte specificaties van het aan te schaffen model zijn in de boekenlijst opgenomen.

Om met een Raspberry te kunnen werken is ook een aantal accessoires zoals kabels, voeding en geheugenkaart noodzakelijk.

Hulp bij je studiekeuze?

De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Er zijn verschillende hulpmiddelen die je hierbij kunnen helpen. Meer informatie vind je op de pagina Hulp bij je studiekeuze.

Studeren met een functiebeperking

Onder een functie-beperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging.

Bekijk de informatie van de studentendecanen