Human Resource Management studenten letten op

Opbouw studie Human Resource Management

Bij de opleiding HRM ben je vanaf het eerste jaar bezig met de beroepspraktijk. Alles wat je leert is van belang voor je toekomstige rol als HR-professional. Je voert vanaf het begin van de opleiding opdrachten uit in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van werkbezoeken, interviews en een oriëntatiestage in het eerste jaar. Je leert samenwerken, discussiëren, adviseren en presenteren. Wat je leert tijdens de colleges, pas je toe in verschillende projecten. 

Nauwe samenwerking met het beroepenveld

Bij de opleiding Human Resource Management werken we nauw samen met het beroepenveld. We geven onze studenten HRM kennis en vaardigheden mee waar ons beroepenveld om vraagt. Maak alvast kennis met een aantal van de bedrijven en organisaties waar wij mee samenwerken. Lees meer over de ervaringen van het werkveld met de hogeschool en stagiaires.

Opleidingsprogramma HRM

Bij de opleiding Human Resource Management ligt het accent ieder jaar op een ander niveau van het beroep. Je begint met de uitvoerende taken van de HR-professional (operationeel niveau), bijvoorbeeld het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Vanaf jaar 2 ligt het accent op tactisch niveau. Je gaat dan aan de slag met HR-beleid en complexere vragen zoals analyse van het ziekteverzuim. Aan het eind van je studie ligt de nadruk op strategisch niveau. Vraagstukken zijn dan bijvoorbeeld het vertalen van organisatiedoelstellingen naar strategisch HR-beleid. Om een idee te krijgen van het soort vakken dat je krijgt is de globale opbouw van de studie HRM ( pdf, 33 KB ) overzichtelijk weergegeven in een schema.

Oriëntatie op het beroep HR-professional

De opleiding HRM is een beroepsopleiding. Al in het eerste studiejaar komen mensen uit het beroepenveld over hun ervaringen praten. In het tweede half jaar van je studie start je ook al met een oriëntatiestage van 2 dagen per week die in totaal 15 weken duurt.
Lees meer over hoe het stagelopen bij de opleiding HRM in zijn werk gaat ( pdf, 203 KB )

"Mijn werk bestaat o.a. uit het bijhouden van de personeelsadministratie. Bijvoorbeeld het opstellen van contracten en diverse brieven, zoals bij indiensttreding, uitdiensttreding, zwangerschap of ziekte. Maar ook de registratie en analyse van het ziekteverzuim, en de organisatie van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Heel afwisselend dus. Ik wil op termijn graag doorgroeien naar de functie van HR-adviseur."

Anouk Westelaar, afgestudeerd en werkzaam bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten en notarissen

Projectonderwijs

Op Hogeschool Leiden werk je in projecten. We bereiden je daarmee voor op de beroepspraktijk waarin je vaak een probleem- of vraagstelling moet onderzoeken en een advies moet uitbrengen. In de projecten van de opleiding Human Resource Management behandelen we wisselende thema's aan de hand van een uitgebreide case uit de beroepspraktijk.

Literatuurstudie

De HR-professional moet van veel markten thuis zijn. Vandaar dat je kennis moet opbouwen door literatuurstudie die je zelfstandig bestudeert en die aansluitend in colleges en aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgewerkt. We behandelen onderwerpen als management van een organisatie, psychologie, arbeidsrecht, bedrijfskunde en arbeidsverhoudingen.

Praktische trainingen

Naast de theorie is het toepassen van je kennis in vaardigheden en houding essentieel. We verzorgen praktische trainingen in bijvoorbeeld: interviewen, samenwerken, conflicthantering en onderhandelen, gespreksvoering, schrijven van een nota of opzetten van een onderzoek. Om een bepaalde vaardigheid te oefenen, wordt soms gebruik gemaakt van een rollenspel.