Marisol Croes

Docent Marisol Croes.

Marisol behaalde haar master in Human Resources Development. Zij deed onder andere onderzoek bij verschillende hogescholen en de Universiteit Leiden. Die ervaring benut zij nu in haar projecten, colleges en het materiaal dat zij publiceert. Daarin laat zij zien hoe professionals optimaal leren in organisaties. Als wereldburger kijkt Marisol ver over onze landsgrenzen heen. Dankzij haar internationaal netwerk van HRD-specialisten blijft zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Als lid van de kenniskring Hogeschool Leiden helpt zij de waarde van toegepast onderzoek voor het beroepenveld te vergroten.