Foto studieboeken opleiding HBO-Rechten

HBO-Rechten: voltijd

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Laws

In het kort

Het aantal wetten en regels neemt de laatste decennia enorm toe. Meer regels betekent meer werk voor juristen. Hou jij van puzzelen en ben je niet bang voor een flinke hoeveelheid leesvoer? In vier jaar tijd leer je de fijne kneepjes van het juridische vak. Je verdiept je in Nederlandse en Europese wetten en regels en je leert een juridisch vraagstuk op te lossen. Daarnaast word je getraind in het adviseren van cliënten, zowel mondeling als schriftelijk. Mogelijkheden in de wet zoeken, boeiend, pittig en uitdagend, dat is HBO-Rechten!

Jouw toekomst

Recht is veel meer dan de zogenoemde togaberoepen (rechter, officier van justitie, advocaat). Dit zijn beroepen waarvoor je een universitaire opleiding (WO) nodig hebt. Bij veel organisaties is er juist behoefte aan juristen op hbo-niveau. Als hbo-jurist kun je aan de slag in allerlei beleids-, staf- of adviesfuncties. Ook de werkzaamheden die je kunt uitvoeren zijn breed en divers. Denk bijvoorbeeld aan: het verstrekken van juridisch advies aan een cliënt of je eigen organisatie, het verhalen van schade die iemand heeft geleden, het voorbereiden van een rechtszaak, het opstellen van een bezwaar- en beroepsschrift of het uitvaardigen van een dagvaarding. Eén ding staat echter vast: je krijgt altijd te maken met wet- en regelgeving, procedures en diverse belangen.

In het bedrijfsleven, bij de overheid of in de non-profitsector: met jouw Bachelor of Laws kun je aan de slag in beleids-, staf- of adviesfuncties. Denk hierbij aan werkgevers, zoals:

 • overheid (gemeenten, provincies, waterschappen)
 • rechtsbijstandsverzekeraars
 • gerechtsdeurwaarders
 • notariaat
 • bedrijven en non-profitorganisaties
 • juridisch loket
 • advocatuur
 • rechtbanken
 • geschillencommissies
 • vakbonden

Grote dossiers over juridische kwesties aanleggen, wetteksten interpreteren en rechtszaken voorbereiden – jij doet het straks allemaal! Je bespreekt met cliënten de strategie die je volgt om een juridische zaak tot een goed einde te brengen. Gedegen kennis van een groot aantal rechtsgebieden behoort daarom tot je bagage. Als hbo-jurist combineer je een stevige dosis juridische kennis met een talent voor creatieve oplossingen.

Op zoek naar meer voorbeelden van je mogelijke takenpakket? Misschien maak jij straks een juridische analyse in een echtscheidingszaak. Of je stelt bij een rechtszaak de processtukken op en schrijft een conceptpleitnota. Maar je kunt ook gaan werken als secretaris bij een bezwaarschriftencommissie van een gemeente, waar je bijvoorbeeld een conceptadvies schrijft voor een beslissing op bezwaar over een omgevingsvergunning. Of je stelt de statuten op voor een studentenvereniging bij een notariskantoor. Wat spreekt jou het meeste aan?

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding HBO-Rechten echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Meer hierover lees je op de pagina Hulp bij je studiekeuze. Ook is het aan te raden om een kijkje te nemen op onze Facebookpagina. Heb je vragen, stel ze via een DM op onze Instagram-pagina.

Heb jij inmiddels een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Check jouw beeld met de werkelijkheid: doe de Studiekeuzecheck!

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is HBO-Rechten iets voor jou?

De hbo-jurist werkt met wetten, regels en procedures. Belangrijk is dus dat je goed kunt analyseren, een juridisch vraagstuk aan een cliënt weet uit te leggen en een duidelijk advies kunt geven. Jij ziet de wet- en regelgeving als een puzzel en vindt het interessant om je daarin te verdiepen. Je kunt goed luisteren, analyseren, oplossingsgericht werken, adviseren en argumenteren. Tijdens de opleiding werk je aan jouw juridische vaardigheden, zoals het vinden en lezen van jurisprudentie. Ook heb je als jurist goede communicatieve skills nodig.

Binnen de studie HBO-Rechten in Leiden worden regelmatig mondelinge tentamens afgenomen. Je adviezen, betogen en analyses weet je helder en in correct Nederlands te formuleren. Taal is dan ook een belangrijk gereedschap voor de jurist, dus een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar.

Verder...

 • sta je stevig in je schoenen: je durft een beslissing te nemen.
 • ben je zorgvuldig en nauwkeurig.
 • en zeg je niet zo snel: dat kan niet of dat mag niet, maar je zoekt altijd naar de mogelijkheden in de wet.

Bij de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden leer jij om zelf je eigen richting te bepalen. Wij bieden je een uitdagende leeromgeving waarin je vaak zelfstandig aan de slag gaat én goede begeleiding. Door te kiezen voor onze hogeschool, maak jij de keuze om écht te studeren: actief en voltijds. Het is dus wel belangrijk dat die werkwijze bij je past. Herken jij jezelf in dit beeld en heb je de ambitie om jouw kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen? Dan is de opleiding HBO-Rechten iets voor jou!

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of een hbo-opleiding rechten iets voor jou is? Oriënteer je ook bij andere vergelijkbare opleidingen. Wil jij vooral mensen, die in de knel zitten, helpen om hun weg te vinden in de wet- en regelgeving? Misschien is dan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou. Wil jij jouw talenten inzetten om mensen te stimuleren het maximale uit hun loopbaan te halen en organisaties te ondersteunen bij de invulling van hun personeelsbeleid? Kijk dan eens bij de opleiding Human Resource Management.

Studieopbouw HBO-Rechten

Als hbo-jurist kun je op verschillende plekken binnen het werkveld terechtkomen. Daarom maak je bij HBO-Rechten kennis met uiteenlopende beroepen. Je leert de theorie, oefent praktijksituaties en je traint je professionele vaardigheden. De studie HBO-Rechten in Leiden is verdeeld over vier jaar en elk jaar is opgedeeld in vier studieblokken. In de eerste helft (jaar 1 en 2) staat in ieder blok één beroepsrol of thema centraal. Je maakt kennis met de werkzaamheden die daarbij horen en je leert de theorie en vaardigheden die je nodig hebt om een goede jurist te zijn. In het derde jaar loop je stage en in het vierde jaar volg je keuzevakken en ga je afstuderen.

De opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden start breed. We nemen theoretische stof met je door, maar ook doe je al meteen vanaf het eerste jaar praktijkervaring op. Het programma is afgestemd op je toekomstige beroep en er is ruimte om je te specialiseren in de verschillende rechtsgebieden. Zo ga je bijvoorbeeld werken met casussen uit de praktijk en schrijf je juridische stukken die in de praktijk bruikbaar kunnen zijn. Ook maak je kennis met medewerkers uit de praktijk.

Onze werkwijze

Het onderwijs van HBO-Rechten is blended vormgegeven. Dat betekent dat je tijdens het leren gebruik maakt van afwisselende werkvormen.

 • E-learnings: op het online leerplatform vind je allerlei e-learnings die behoren bij de verschillende modules. Een e-learning kan bijvoorbeeld bestaan uit het kijken van kennisclips, het bestuderen van literatuur, het beantwoorden van meerkeuzevragen en het maken van opdrachten.
 • Face-to-face-onderwijs: bij deze onderwijsvorm volg je werkcolleges en trainingen. Hierin krijg je opdrachten waarmee je de kennis uit de e-learnings verdiept.
 • Campustijd: er is een aparte campusruimte ingericht waar je, individueel of met andere studenten, kunt werken aan de opdrachten uit de e-learnings, werkcolleges en trainingen. Hiervoor is ook tijd ingepland in je rooster. Bij de onbegeleide campustijd werk je zelfstandig en er is ook een deel begeleide campustijd waarbij er een docent aanwezig is aan wie je vragen kunt stellen.

Bij de ontwikkeling van ons onderwijsprogramma werken we nauw samen met organisaties en professionals uit het werkveld.

Studiepunten

In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1 EC voor 28 studiebelastingsuren. In totaal bestaat de opleiding uit 240 EC. Per leerjaar is dat 60 EC. Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de hoofdfase van de opleiding haal je nog eens 180 EC. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan mag je het getuigschrift (diploma) Bachelor of Laws in ontvangst nemen en de titel Bachelor of Laws (LLB) voeren.

Een idee krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de studie? In het onderwijsprogramma vind je een globaal overzicht.

In het eerste studiejaar van HBO-Rechten ga je aan de slag met vier studieblokken. Alle eerstejaarsstudenten volgen eerst het blok Kennismaking met het Recht. Daarna volgen roulerend en op willekeurige volgorde de andere drie blokken: Consument, Leefomgeving en Veiligheid en Justitie.

Naast deze studieblokken en de module ICT-vaardigheden volg je modules die voor alle opleidingen binnen de faculteit Management en Bedrijf hetzelfde zijn. Deze modules volg je samen met studenten van andere opleidingen binnen de faculteit. Zo interviewde studenten voor het project 'De Kritische Blik' vrouwelijke Kamerleden voor een kinderboek over een maatschappelijk vraagstuk.

Lees meer over de inhoud van het eerste studiejaar.

Studiebegeleiding

Gedurende de gehele opleiding krijg je studiebegeleiding, ofwel Connect!. Aan het begin van het studiejaar krijg je een Connect!Coach toegewezen die je helpt een goede start te maken in het hbo-onderwijs en die je bijvoorbeeld ondersteunt bij het effectief studeren. In gesprek met de Connect! Coach ga je op zoek naar jouw waarden, kwaliteiten en talenten, zodat je die bewust kunt inzetten om je studie succesvol te maken.

Studiepunten

Het is belangrijk dat je alle onderdelen van het eerste studiejaar met succes afrondt. Om door te gaan naar jaar 2, moet je alle 60 studiepunten halen. Lukt dit niet? Dan stemt de examencommissie samen met je Connect! Coach een studieadvies af.

Belangrijk om te weten: bij de opleiding HBO-Rechten kun je pas starten met het tweede studiejaar als je alle studiepunten uit het eerste studiejaar hebt behaald.

Overstappen?

Zit je bij de opleiding HBO-Rechten toch niet helemaal op je plek? Dan kun je in periode 3 van jaar 1 overstappen naar een andere opleiding binnen de faculteit Management en Bedrijf. Je behoudt dan natuurlijk je studiepunten van de gemeenschappelijke vakken.

Na de propedeuse start je in de hoofdfase van de opleiding. Tijdens het tweede jaar van HBO-Rechten staan weer vier studieblokken centraal: Migratie, Werk en Inkomen, Familie en Onderneming. Net als in het eerste jaar volg je deze blokken roulerend en in willekeurige volgorde. Daarnaast volg je de module Legal Tech en de faculteitsbrede module De Kritische Blik.

Lees meer over de inhoud van het tweede studiejaar.

Voorbereiden op stage

Gedurende de gehele opleiding krijg je Connect! (studiebegeleiding). Je Connect!Coach, die je aan het begin van het jaar krijgt toegewezen, helpt je een goede start te maken in het tweede studiejaar. Zo ondersteunt deze coach je bijvoorbeeld bij het effectief studeren. Verder staat Connect! jaar 2 vooral in het teken van de voorbereiding op je stage in jaar 3 (10 maanden). Om te mogen starten met je stage moet je alle 60 studiepunten uit je tweede jaar hebben behaald.

Kies je eigen richting

In het tweede studiejaar kies je een leerroute die aansluit op het toekomstige werkveld. Na je afstuderen ontvang je naast het bachelordiploma HBO-Rechten een certificaat waarop je leerroute staat vermeld. Hiermee kun je aan toekomstige werkgevers laten zien dat je je in die richting gespecialiseerd hebt.

Je kunt kiezen uit vijf routes:

 • de civielrechtelijke leerroute
 • de bestuursrechtelijke leerroute
 • de internationale leerroute
 • de legal tech & design leerroute
 • de algemene leerroute

Met het kiezen van een leerroute wordt je studie meer gestroomlijnd. Bij elke leerroute zijn bepaalde minoren verplicht. Ook is de leerroute leidend bij het kiezen van een stage in het derde jaar en van je afstudeeronderzoek in het vierde jaar.

Meer weten? Download het overzicht van de leerroutes.

In het derde en vierde jaar van de studie HBO-Rechten ga jij je specialiseren en werk je toe naar je afstuderen.

Jaar 3

In het derde jaar loop je 40 weken stage. Per week loop je vier dagen stage, op de vijfde dag volg je ondersteunend onderwijs. Voordat je aan de stage kunt beginnen, dien je de propedeuse en jaar 2 uit de hoofdfase te hebben behaald. Daarnaast beoordeelt de stagecoördinator of de stageplaats die je hebt gekozen inhoudelijk voldoende uitdaging biedt, juridisch relevant is en of de stageplaats voldoende je begeleiding kan bieden.

Onderzoek

In het tweede halfjaar van de stage verricht je een onderzoek in samenspraak met de stageorganisatie. In die fase word je tijdens het onderzoek begeleid door een onderzoeksdocent.

Jaar 4

In (de eerste helft van) het vierde studiejaar van HBO-Rechten heb je de mogelijkheid tot specialisatie binnen de ‘vrije ruimte’ van 30 studiepunten (EC).

De specialisatie kun je op verschillende manieren invullen. Meestal gaat het om het volgen van keuzevakken op verschillende rechtsgebieden. Deze vakken heten minoren. Ook kun je ervoor kiezen om de vrije ruimte in te vullen met minoren van andere opleidingen of van andere hogescholen. In het leerrouteschema kun je alvast een beeld krijgen welke minoren de opleiding aanbiedt. In de loop van je studie krijg je meer informatie over de minoren.

Afstudeeropdracht

Heb je jaar 3 afgerond, dan kun je in (de tweede helft van) jaar 4 starten met je afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit het maken van een beroepsproduct dat betrekking heeft op een juridisch vraagstuk van een opdrachtgever uit het werkveld.

De opdracht verwerf je zelf. Zo kun je bijvoorbeeld praktijkonderzoek uitvoeren bij het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid van Hogeschool Leiden. Hierbij neem je een kritische houding aan door ook te kijken wat de gevolgen zijn voor de samenleving bij het uitvoeren van de wet. Tijdens het onderzoek word je begeleid door een onderzoeksdocent en door een docent in de rol van afstudeerbegeleider.

De studieloopbaanbegeleiding noemen wij Connect. Met Connect willen we dat je je snel thuis voelt in je groep en opleiding. Daarnaast helpen we je om vanuit eigen motivatie en drijfveren keuzes te maken over de door jou gekozen studie. Het programma is als volgt ingedeeld: 

 • Verbinden met de studie
 • Zelfonderzoek 
 • Past de studie bij jou? 
 • Afronding zelfonderzoek 

Je spreekt jouw persoonlijke ConnectCoach regelmatig over het verloop van je studie. Je coach helpt jou met het bedenken van oplossingen voor problemen die je tegenkomt en het benutten van kansen en jouw talenten, zodat jouw persoonlijke interesses en vaardigheden goed bij de studie aansluiten.

Tijdens groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken komen de thema’s aan bod. Daarnaast maken we gebruik van een werkboek waarmee jij zo goed mogelijk inzicht krijgt in wie jij bent en of jouw studie bij je past.

Wil je weten wie straks je docenten zijn? Maak alvast kennis met het team van de opleiding HBO-Rechten.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook hbo-jurist

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en popel je om zelf aan de slag te gaan?

HBO-Rechten in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we een Honoursprogramma aan en extra ruimte voor ondernemerschap. Ook krijg je de kans om een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Verder heeft de opleiding HBO-Rechten samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening een studievereniging, genaamd Libra. De juridische studievereniging biedt haar studenten een combinatie van studeren, netwerken en gezelligheid. Wil je meer zien, bekijk dan de pagina van J.S.V. Libra.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.