Ruud Peters

Docent Ruud Peters.

Ruud heeft na zijn studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gewerkt bij het Gerechtshof en het OM in Den Bosch. In die laatste functie begeleidde hij ook stagiaires, waardoor zijn interesse voor het onderwijs is ontstaan. Met deze ervaring op zak is hij gedurende twee jaar als docent aan de slag gegaan bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, waar hij diverse vakken waaronder strafrecht in de propedeuse en hoofdfase heeft gedoceerd. Daarnaast is hij daar stagebegeleider, afstudeerbegeleider en SLB’er geweest. Door soms complexe onderwerpen op een zo eenvoudig mogelijke wijze over te brengen aan studenten, blijft nieuwe kennis het beste hangen, zo is zijn ervaring. Ruud geeft het vak publiekrecht.