Mr. drs. R.H. (Ralph) Hermans

Docent Ralph Hermans

Ralph studeerde aan de Universiteit Utrecht cum laude af in het strafrecht en in het internationaal recht. Aan dezelfde universiteit ronde hij de Masteropleiding Criminologie af. Daarna werkte hij als criminologisch onderzoeker bij het Willem Pompe Instituut, en was hij als onderzoeker op het terrein van het strafprocesrecht verbonden aan Tilburg University. De afgelopen jaren gaf hij aan de VU Amsterdam onderwijs in onder meer het strafprocesrecht en het sanctierecht, en begeleidde hij studenten bij het schrijven van hun scriptie. Aan de VU behaalde Ralph zijn Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Naast zijn werkzaamheden als docent HBO-rechten is Ralph bestuurslid van Stichting Mens en Strafrecht (MENS), en actief als docent voor IMC Weekendschool Utrecht.