Jeroen Eradus

Docent Jeroen Eradus.

Jeroen is in 2007 afgestudeerd in strafrecht aan Universiteit Leiden. Daarna is hij advocaat geweest, voornamelijk in strafrecht en in het personen- en familierecht. Sinds 2012 is Jeroen als docent recht werkzaam bij Hogeschool Leiden voor de opleiding HBO-Rechten. Daar doceert hij vakken als strafrecht, privaatrecht, bestuursrecht en internationaal recht. Verder begeleidt hij studenten bij hun stage en bij hun afstuderen. Daarnaast is Jeroen bij HBO-Rechten lid van de curriculumcommissie, de PR-commissie en de sollicitatiecommissie. Daarnaast heeft hij als extern lid zitting in de examencommissie van de opleiding Informatica.

There’s no fate, but what we make.

John Connor, 1991