Mr. drs. G. (Gerdo) Kuiper

HBO- Rechten Gerdo

Gerdo behaalde zijn master in Encyclopedie en Filosofie van het Recht en een master Civiel Recht aan de Universiteit Leiden. Daarna heeft hij aan het ICLON zijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald en heeft hij een aantal jaar lesgegeven als docent maatschappijleer. Tijdens een wereldreis heeft Gerdo vrijwilligerswerk gedaan bij verschillende projecten, waar hij nog steeds bij betrokken is als bestuurslid van de stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. Sinds 2009 doceert Gerdo, naast civielrechtelijke vakken, ethiek en de minor Rechtsfilosofie in Beeld en Boek. Daarnaast is hij docent onderzoek en is hij betrokken geweest bij het opzetten van de onderzoekslijn van HBO-Rechten. Gerdo werkt aan een proefschrift over de legitimiteit van de inperkingen op het recht van privacy door veiligheidsmaatregelen van de overheid.