Erik Vrinds

Docent Erik Vrinds.

Erik is jurist en historicus. In het bijzonder hebben Europees recht en bestuursrecht zijn interesse. Tijdens het doen van onderzoek heeft hij de liefde voor het lesgeven ontdekt. Inmiddels heeft Erik onderwijservaring in het universitair onderwijs, op het mbo en het hbo. De combinatie van abstractie en praktijkgerichtheid op de hogeschool spreekt hem bijzonder aan en hij probeert studenten tijdens zijn lessen aan te zetten een kritische houding aan te nemen die zij ook in hun beroepsuitoefening kunnen gebruiken. Een jurist ben je namelijk niet zomaar, het is een manier van denken, meent Erik. Naast zijn werkzaamheden als docent in het reguliere onderwijs is Erik teamcoördinator voor de propedeuse van de opleiding. Tijdens al zijn werkzaamheden stimuleert hij studenten om de regie over hun carrière te nemen als internationale professionals.

Een jurist ben je niet zomaar, het is een manier van denken.

Erik Vrinds