Mr. drs. E.P.J. (Erik) Vrinds

HBO- Rechten Erik

Erik is jurist en historicus. In het bijzonder Europees recht en bestuursrecht hebben zijn interesse. Tijdens het doen van onderzoek heeft hij de liefde voor het lesgeven ontdekt. Inmiddels heeft Erik onderwijservaring op universiteit, mbo en hbo. De combinatie van abstractie en praktijkgerichtheid op de hogeschool spreekt hem bijzonder aan en hij probeert studenten tijdens zijn lessen aan te zetten een kritische houding aan te nemen die zij ook in hun beroepsuitoefening kunnen gebruiken. Naast zijn werkzaamheden als docent in het regulier onderwijs is Erik ook betrokken bij activiteiten voor andere doelgroepen in het contractonderwijs.