Annemarie Stoter

Docent Annemarie Stoter.

Annemarie heeft als studente rechtsgeleerdheid beide universiteiten van Amsterdam, de UvA en de VU, bezocht en koos aan de VU voor de afstudeerrichting personen- en familierecht. Zij beschikt over praktijkervaring in de advocatuur, de rechtspraak en het bedrijfsleven. Annemarie koestert goede herinneringen aan haar tijd als griffier in familierechtkwesties en kwesties in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) bij rechtbank Den Haag. De afgelopen jaren heeft zij zich gericht op de aanpak van de wanbetalersproblematiek van de zorgverzekering. Vooral eerstejaarsstudenten zullen Annemarie tegenkomen bij vakken als inleiding privaatrecht, juridische vaardigheden, bijzondere overeenkomstenrecht en inleiding burgerlijk procesrecht.