Adriaan Mallan

Adriaan is afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht. Na zijn afstuderen heeft hij als docent recht op een ROC gewerkt. Daarna is hij als onderzoeker en docent bestuursrecht bij de Universiteit van Tilburg werkzaam geweest. In 2014 is hij gepromoveerd op zijn dissertatie ‘Lekenbescherming in het bestuursprocesrecht’, waarin hij heeft onderzocht in hoeverre de zichzelf vertegenwoordigende burger in een bestuursprocesrechtelijke procedure extra bescherming krijgt (en behoort te krijgen) tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid. Ook heeft Adriaan enige jaren als jurist bij de Centrale Raad van Beroep gewerkt, waar hij zich vooral heeft beziggehouden met zaken omtrent arbeidsongeschiktheid. Adriaan geeft les in de publiekrechtelijke vakken, zoals het bestuursrecht, omgevingsrecht en Europees recht. Daarnaast is hij scriptiebegeleider.