Mr. A. (Annemarie) Stoter

Docent Annemarie Stoter

Annemarie laat de eerstejaars HBO-Rechtenstudenten kennismaken met wetten, regels en recht en doceert Juridische Vaardigheden en Inleiding Privaatrecht. Zij heeft als studente Rechtsgeleerdheid de beide universiteiten van Amsterdam (UvA en VU) bezocht en koos aan de VU voor de afstudeerrichting Personen- en Familierecht. Zij beschikt over praktijkervaring in de advocatuur, de rechtspraak en het bedrijfsleven. Goede herinneringen koestert zij aan haar tijd als griffier in familierechtkwesties en kwesties in het kader van de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) bij de rechtbank Den Haag. De afgelopen jaren heeft zij zich gericht op de aanpak van de wanbetalersproblematiek van de zorgverzekering. Anderen op weg helpen door juridische bijstand te verlenen, juridische informatie te verstrekken of vaardigheden aan te leren vormen haar drijfveren.