Hogeschool Leiden

Thema: verander- en innovatieprocessen

Het programma GGS onderzoekt welke rol leernetwerken spelen bij veranderprocessen in het onderwijs en onderwijsinnovaties en hoe deze zijn vormgegeven. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar welke rol HRM speelt in veranderprocessen in het onderwijs, of versterking van die rol wenselijk is, en zo ja, wat daarvoor nodig is. Ook doet het programma onderzoek naar de vraag wat we kunnen leren van de coronacrisis voor verander- en innovatieprocessen in het hoger beroepsonderwijs.

De rol van leernetwerken bij verander- en innovatieprocessen

In de maanden september tot en met december 2020 doet het programma Goed Georganiseerde School onderzoek naar leernetwerken binnen hogescholen.

De rol van HRM bij verander- en innovatieprocessen 

Het onderzoek naar de rol van HRM bij veranderprocessen vindt plaats in de tweede helft van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Leren van de coronacrisis voor verander- en innovatieprocessen

De huidige coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop het werk in onderwijsinstellingen wordt georganiseerd en uitgevoerd. Daarom doet het programma GGS onderzoek naar wat kunnen we leren van de coronacrisis voor verander- en innovatieprocessen in het hoger beroepsonderwijs.