Hogeschool Leiden

Thema: onderwijsteams en ondersteuning

Veel hogescholen zijn bezig de positie van de onderwijsteams te versterken. Dit noemen we Teams aan zet. Hierbij gaat het om het in staat stellen van onderwijsteams om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs en in te spelen op ontwikkelingen in de beroepspraktijk en behoeften van studenten. Maar ook om het vergroten van de wendbaarheid en het versterken van de sturingsmogelijkheden van de onderwijsteams.

Drie basismodellen

De vraag is wat dit betekent voor de organisatie van de ondersteuning, waar als gevolg van digitalisering tegelijkertijd een ontwikkeling zichtbaar is die gericht is op standaardisering. Voor de organisatie van de ondersteuning kunnen drie basismodellen worden onderscheiden: centraal, decentraal en hybride.

Hogeschool Leiden

In onderstaande tabel zie je de kenmerken van de drie modellen.

Tabel GGS thema teams aan zet

Publicaties GGS