Hogeschool Leiden

Thema: roosteren en inzetplanning

Het programma Goed Georganiseerde School heeft casestudies uitgevoerd naar het thema roosteren en inzetplanning. Deze casestudies hebben geleid tot de volgende conclusies:

  • Zorg voor helderheid over kaders, procedures, en rollen en verantwoordelijkheden en stuur daarop.
  • Zorg voor stuur- en verantwoordingsinformatie.
  • Stuur gericht op docentbeschikbaarheid.
  • Zorg voor een escalatiemodel en voldoende prioriteit voor roostering en het ruimtegebruik bij bestuur en directie.
  • Stimuleer wederzijds begrip.
  • Zorg voor een gedeeld perspectief en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • Gebruik gevoel van urgentie als dat zich voordoet.

Op basis van de uitkomsten van deze casestudies zijn ontwerp-, implementatie-, en sturingsprincipes ( jpg, 306 KB ) ontworpen voor het plan- en roosterproces. 

Hogeschool Leiden

Publicaties GGS