Hogeschool Leiden

Thema's

Het programma Goed Georganiseerde School doet wetenschappelijk onderzoek, voert casestudies uit, begeleidt veranderprocessen en innovaties op hogescholen en faciliteert kennisuitwisseling tussen hogescholen.

Op dit moment richt het programma zich op verschillende thema's.

  • Roosteren & inzetplanning: de samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistiek bij het plan- en roosterproces.
  • Flexibilisering: de implicaties van flexibilisering voor de organisatie van het onderwijs en de onderwijslogistiek.
  • Teams aan zet: de gevolgen van het versterken van de positie van onderwijsteams voor de ondersteuning.
  • Samenwerking onderwijsinnovaties: hoe is de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning vormgegeven bij onderwijsinnovaties en wat zijn succes- en faalfactoren voor deze samenwerking.
  • Verander- en innovatieprocessen: hoe worden verander- en innovatieprocessen vormgegeven en wat is de rol van een leernetwerk of HRM hierbij.