Hogeschool Leiden

Online Werkplaats: leren van de coronacrisis

De huidige uitzonderlijke omstandigheden vormen een stimulans voor innovatie, ondernemerschap en vormen van zelforganisatie. Er worden initiatieven of manieren van werken ontwikkeld, die voorheen niet mogelijk leken. Anderzijds is de huidige aanpak niet duurzaam. Zo wordt de werkdruk als te hoog ervaren. Bovendien is te verwachten dat oude tegenstellingen, oude patronen en manieren van werken weer de overhand krijgen als de omstandigheden - in meer of mindere mate - weer normaliseren. Dat roept de vraag op wat we kunnen leren van de huidige aanpak en welke elementen daarvan kunnen worden toegepast in het post-coronatijdperk.

Voor wie?

De werkplaats is bedoeld voor projectleiders, adviseurs en managers van ondersteunende diensten en onderwijsmanagers die betrokken zijn bij de aanpassing van het onderwijs en de ondersteunende processen als gevolg van de coronacrisis. Denk aan digitalisering en blended learning, aanpassing van onderwijslogistieke processen, aanpassing van begeleiding en toetsing en ondersteuning van thuiswerken. Hierbij spelen vraagstukken op het gebied van samenwerking, (leer)netwerken, besluitvorming, afstemming tussen onderwijs en logistiek, kwaliteitsborging en aanpassing van kaders en procedures.

We vragen je om zo veel mogelijk in duo’s deel te nemen, zodat het perspectief van het onderwijs en van de ondersteuning beiden vertegenwoordigd zijn. In de Online Werkplaats wordt expliciet aandacht besteed aan de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning.  

Wat ga je doen?

Tijdens de Online Werkplaats:

  • wissel je ervaringen uit over de manier van werken tijdens de coronacrisis;
  • onderzoek je waarin deze initiatieven en manieren van werken verschillen van de aanpak van voor de coronacrisis;
  • onderzoek je welke elementen van deze initiatieven en manieren van werken hogescholen willen behouden na afloop van deze crisis en wat daarvoor nodig is.

Bekijk het volledige programma

Heb je vragen? Neem dan contact op via ggs.mb@hsleiden.nl.

Onderzoek: wat kunnen we leren van de coronacrisis?

Deze werkplaats maakt onderdeel uit van een onderzoek dat het programma Goed Georganiseerde School uitvoert naar het thema Leren van de coronacrisis. De komende periode wordt er als onderdeel van dat onderzoek elke 2 á 3 maanden een (online) werkplaats georganiseerd. Lees meer over het onderzoek.