Studenten werken in het laboratorium

Over het lectoraat

Life Sciences is een van de speerpunten van Hogeschool Leiden. Het lectoraat Genome-based Health van het LCAB doet onderzoek naar gezondheidsvraagstukken. Hoe kun je DNA-informatie inzetten om mensen de juiste gezondheidsbeslissingen te laten nemen? Die vraag staat centraal in het onderzoek van lector Peter Taschner.

Inzicht in je gezondheid

Met genetische informatie kun je niet alleen zorg op maat krijgen, maar ook inzicht in factoren die je gezondheid bepalen. De ontwikkelingen gaan razendsnel: relatief kleine apparaten leveren steeds grotere hoeveelheden data die voorheen alleen voor specialisten beschikbaar waren. In combinatie met smartphones en tablets die diagnoses en monitoring op afstand via slimme apps verzorgen, zal de gezondheidszorg er over enkele jaren heel anders uit zien. Genetische informatie zal hierbij een grote rol spelen.

DNA-onderzoek basis voor zorg op maat

Voor de behandeling van tumoren geldt al dat protocollen en stappenplannen die vroeger voor iedereen hetzelfde waren, kunnen worden vervangen. Als uit DNA onderzoek blijkt dat de tumor van een patiënt alleen gevoelig is voor middel 3 uit de lijst met meest effectieve geneesmiddelen, kunnen middel 1 en 2 prima overgeslagen worden. De patiënt krijgt sneller het juiste middel en lijdt niet onder onnodige bijwerkingen. Zorg op maat dus en ook kostenbesparend.

Onderzoek en onderwijs voor Faculteiten Science & Technology en Gezondheidszorg

Het lectoraat:

  • doet proactief zelfstandig onderzoek en onderzoek in opdracht van en in samenwerking met anderen, zoals het LUMC; 

  • verzorgt colleges voor de faculteiten Science & Technology en Zorg (opleidingFysiotherapie ); 

  • gaat samen met studenten en docenten aan onderzoek werken.