Hogeschool Leiden

Onderzoek

Generade doet veelzijdig toegepast onderzoek binnen de life sciences: van het tegengaan van schimmels bij tulpen, tot onderzoek naar museumcollecties (museomics) en het ontwikkelen van een pollen-app om hooikoortspatiënten regie te geven op hun klachten. Met het uitvoeren of subsidiëren van toegepast onderzoek op het gebied van genomics, proberen wij innovatie in het bedrijfsleven - binnen en buiten de regio -  te stimuleren. Verder bieden we hulp bij het vormgeven van projecten en het vinden van de juiste partners.

Onderzoeksthema’s

Generade houdt zich onder andere bezig met verschillende onderzoekthema’s:

  • Hooikoorts
  • Tulp
  • Nanopore technologie

Lees hier meer over de verschillende onderzoekthema’s.

Onderzoeksprojecten

Generade ondersteunt ook onderzoeksprojecten. Deze onderzoeksprojecten vallen onder de overkoepelende term ‘Powered by Generade’. Voorbeelden van dergelijke onderzoeksprojecten zijn:

  • ‘Mechanisms of genome instability in Streptomyces coelicolor’ door Daniel Rozen, Leiden University
  • ‘Exploration Next-Generation Sequencing as a routine test in the diagnostics of viral respiratory infections’ door Jutte de Vries, LUMC
  • ‘The genetic basis of asymmetric male genitalia in Stegobium paniceum’ door Maurijn van der Zee, Leiden University
  • ‘Genes on the move: blood-based RNA profiling in sports and health’ door Peter Taschner, Hogeschool Leiden
  • ‘Transcriptomic Profiling of Developing Blood Vessels: A Quantum Leap Towards Organ Regeneration’ door Michael Richardson, Leiden University

Lees hier meer over de onderzoeksprojecten.

Onderzoek vanuit lectoraten

Generade beschikt over twee eigen lectoraten die praktijkgericht onderzoek verrichten: 

Bio-informatica
Het lectoraat Bio-informatica van Generade doet onderzoek op het snijvlak van biologie en informatica. Hierbij werkt lectoraat nauw samen met bedrijven en kennisinstituten in de regio. Op deze manier biedt het lectoraat de meest actuele kennis aan studenten en docenten van Hogeschool Leiden. Dit vormt onder andere de directe betrokkenheid van het lectoraat bij de opleiding Bio-informatica en de minor Genomics van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Het lectoraat heeft een adviserende rol bij de onderwijsontwikkeling van deze opleidingen. Ook geeft het lectoraat onderwijs in de vorm van gastcolleges en begeleidt het studenten die participeren in onderzoek.

Lees meer over het lectoraat Bio-informatica.

Genome-based Health
Het lectoraat Genome-based Health van Generade doet onderzoek naar gezondheidsvraagstukken. Het lectoraat werkt vooral samen met de opleidingen van de Faculteit Science & Technology en de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. Zo verzorgt lector Peter Taschner gastcolleges in genoomtechnologie aan studenten Verpleegkunde en werken Informatica studenten mee aan projecten van Generade.

Lees meer over het lectoraat Genome-based Health.

Samenwerkingen met andere lectoraten
Naast de eigen lectoraten werkt Generade ook nauw samen met twee lectoraten van de Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden: Biodiversiteit en Innovatieve Moleculaire Diagnostiek.

Onderzoek en onderwijs

Eén van de speerpunten van Generade is om studenten in een vroeg stadium te betrekken bij interdisciplinaire projecten. Op deze manier komen zij al vóór het einde van hun studie in contact met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Hierdoor vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt en behoudt de regio jong talent.

Ben jij een student en wil je graag samenwerken in onderzoeksprojecten bij Generade? Lees dan meer over de mogelijkheden op de pagina ‘Studenten en Generade’.