Handen op elkaar

Sociaal werk: Complex & Gecompliceerd

Het is een gemeenplaats te beweren dat de samenleving complex is en complexer wordt, en dat dit consequenties heeft voor het dagelijks leven van alle mensen.

Wat anders is of complexiteit uniek is voor deze tijd, of die veranderingen zich vooral nu afspelen, en of het moeten omgaan met veranderingen uitgerekend deze tijd kenmerkt.

Er is echter geen complexer systeem op aarde dan de mens zelf.

Jaap van der Stel

Het is zeker waar dat ontwikkelingen in razendsnel tempo voorbijtrekken, en dat het tempo waarin dat plaatsvindt hoger ligt dan bijvoorbeeld 200 jaar geleden. Ik wil de veelgehoorde bewering dat onze tijd door complexiteit wordt gekenmerkt, en zich daarin fundamenteel onderscheidt van het verleden, desalniettemin nuanceren en relativeren.

Lees het hele artikel van Jaap van der Stel ( pdf, 667 KB )

Tijdschrift Aandacht

Dit artikel komt uit het tijdschrift 'Aandacht', een uitgave van Hogeschool Leiden. Met dit tijdschrift laat Hogeschool Leiden de lezer kijken naar bachelor-onderzoek en de waarde die dat heeft voor ons onderwijs, voor onze studenten. Deze uitgave is een bundeling van artikelen van de faculteiten Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, Educatie en Gezondheidszorg.

Interesse in het hele tijdschrift? Vraag een exemplaar op bij Monique Terwindt via terwindt.m@hsleiden.nl.