Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Precision in Addiction Care: Does It Make a Difference?

22 december 2015 - Jaap van der Stel verkent in zijn recent geschreven artikel de mogelijkheden van precisie in de verslavingszorg.

Hij onderzoekt welke veranderingen nodig zijn om in deze sector zodanige vooruitgang te realiseren dat die in epidemiologische kengetallen tot uitdrukking komt. 

Hoofdpunten uit het artikel

Het artikel geeft eerst een historisch overzicht van de ontwikkeling van de verslavingszorg. Het gaat vervolgens in op de vraag waar we nu staan ​​en wat er is bereikt in de ontwikkeling en evaluatie van interventies. Daarna richt de aandacht zich op wat ons te wachten staat, in het bijzonder: wat is de betekenis van het nieuwe paradigma van gepersonaliseerde geneeskunde? Dit paradigma gaat uit van de veronderstelling dat individuele verschillen bepalend kunnen zijn in de mate waarin en de wijze waarop interventies effectief zijn. Tot slot bespreekt het artikel enkele beleidsmatige aspecten om de eerdergenoemde epidemiologische resultaten te kunnen bereiken. Een onderdeel daarvan is de integratie van de verslavingszorg in de (psychische) gezondheidszorg.

Dit artikel is gepubliceerd in het Engelstalige Yale Journal of Biology and Medicine (Volume 88 - December 2015 - pp.415-422)

Download het hele artikel (pdf, 1,50 MB) ( pdf, 1.51 MB )