Hogeschool Leiden

Nieuw boek lector Jaap van der Stel

Lector Geestelijke Gezondheidszorg Jaap van der Stel heeft een nieuw boek uitgegeven: Inleiding in de psychische gezondheidszorg. Dit boek is een introductie op de belangrijkste aspecten van de psychische gezondheidszorg (GGZ/psychiatrie).

Het is het eerste studieboek dat zich richt op de herstelgerichte psychische zorg (los van de DSM). Het geeft ook concrete handvatten voor de sociaal agogische zorg. Inleiding in de psychische gezondheidszorg haakt aan op de ontwikkeling om vroegtijdiger te handelen en oog te hebben voor preventiemogelijkheden. Daarom is er veel aandacht voor jeugd (0-25 jaar). Ook bespreekt het boek de zorg die gemeenten moeten coördineren (jeugdzorg, wijkteams, WMO). Dit betekent een antwoord zoeken op: hoe krijgen patiënten of cliënten greep op hun zorgproces en aandoening? En hoe bevorderen dan wel ondersteunen we zelfredzaamheid, zelfmanagement, zelfbepaling (eigen regie) en zelfregulatie?

Meer informatie en bestellen

Boekcover 'Inleiding in de psychische gezondheidszorg' - Jaap van der Stel