De vlag van de hogeschool

Klimaatverandering gaat óók gezondheids- en welzijnszorg treffen

26 november 2019 - Jaap van der Stel hoopt met de publicatie van zijn nieuwe boek ‘Veerkracht bij klimaatverandering’ een wake-up call te geven.

Ook de gezondheidszorg en het welzijnswerk moeten zich voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Volgens de lector Geestelijke Gezondheidszorg worden vooral de groepen die al kwetsbaar zijn onevenredig hard getroffen.

“Mensen die al kwetsbaar zijn of weinig extra marge hebben, lopen meer risico op problemen. Daarbij kun je geen scheiding aanbrengen tussen sociale, fysieke of psychische problemen.” 

In het boek schetst Van der Stel waarom ook de zorgsector zich moet gaan voorbereiden op de gevolgen van bijvoorbeeld een hittegolf, droogte, voedseltekorten met ook sociale conflicten, nieuwe infectieziekten en vluchtelingenstromen tot gevolg.

Van der Stel heeft de intentie om over de gevolgen van klimaatverandering voor de zorg ook een project op te zetten binnen de hogeschool, met het oog op integratie in het onderwijs.

Voorkant boek Veerkracht bij klimaatverandering - door Jaap van der Stel