Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Bevorderen van psychische gezondheid door preventie en vroegtijdig handelen

2 april 2019 - Er is steeds meer bewijs dat preventie en vroegtijdig handelen psychische problematiek kan beperken. Hoewel we in Nederland een breed scala aan voorzieningen voor psychische gezondheidszorg hebben, handelen we vaak (te) laat.

Het aantal mensen met een psychische aandoening blijft mede daardoor al jarenlang constant. Vroeger is beter van lector Jaap van der Stel verduidelijkt het belang van preventie en vroegtijdig handelen. En het geeft een route aan voor de wijze waarop we – met bestaande middelen – veel betere resultaten kunnen boeken.

De psychische gezondheid verbeteren is in ieders belang

De persoonlijke en maatschappelijke kosten van (ernstige) psychische problemen zijn immens, bevorderen van de psychische gezondheid is in het belang van iedereen. Hiervoor zijn de inspanningen van professionals alleen niet genoeg. Ook de overheid moet oog hebben voor de factoren (zowel positief als negatief) die invloed hebben op de psychische gezondheid. In de beïnvloeding van die omstandigheden ligt de sleutel tot preventie en/of het positief beïnvloeden van het beloop van een aandoening.

Bestel Vroeger is beter

Kaft van het boek Vroeger is beter door lector Jaap van der Stel