Jaap van der Stel

Hogeschool Leiden

Jaap van der Stel (1953), andragoloog, werkte van 1981 tot 1991 in de verslavingszorg. Van 1991 tot 1999 was hij hoofd preventie bij de Riagg in Haarlem. Van 2000 tot 2020 was hij als senior-onderzoeker werkzaam bij GGZ inGeest, partner van het VUMC (inmiddels een onderdeel van Amsterdam UMC). Vanaf 2009 is hij tevens verbonden aan de Hogeschool Leiden, vanaf 2010 in de functie van lector Geestelijke Gezondheidszorg. In 1995 promoveerde hij cum laude in Utrecht tot doctor in de sociale wetenschappen op een proefschrift over de geschiedenis van de drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. In 2009 promoveerde hij bovendien in Leiden tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift over de zoektocht naar de determinanten en mechanismen van psychische stoornissen.

Zijn laatste boek is 'Herstel als leerproces' (SWP, 2020). Dit boek vat samen wat hij de afgelopen jaren binnen en buiten de hogeschool heeft geleerd over herstel bij psychische problemen en hoe we op dat vlak een stap voorwaarts kunnen maken.

Eerder schreef hij het 'Handboek Preventie. Voorkomen van psychische problematiek en bevorderen van geestelijke gezondheid' (Van Gorcum, 2004). Zijn laatste boeken zijn: 'Focus op persoonlijk herstel bij psychische problemen' (Boom|Lemma, 2012); 'Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel' (SWP, 2013); 'Psychische gezondheidszorg op maat. Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie' (BSL, 2015); 'Inleiding in de psychische gezondheidszorg' (Boom, 2017); 'Psychische gezondheid. Gedragsverandering en zelfregulatie bij psychische problematiek' (Coutinho, 2018); 'Perfectionisme' (SWP, 2019); 'Vroeger is beter. Bevorderen van psychische gezondheid door preventie en vroegtijdig handelen' (Boom|de Tijdstroom, 2019); 'Veerkracht bij klimaatverandering. Behoud van gezondheid en welzijn' (SWP, 2019).

Dagelijks bericht hij op Twitter: @Lectoraat_ggz.