Hogeschool Leiden

Symposium ZEEF

In de psychische gezondheidszorg is herstel het leidende principe en worden cliënten ondersteund op het gebied van klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Voor het herstel (of de verdere ontwikkeling) van zelfregulatie is minder expliciete aandacht. Om dit belangrijke vermogen samen met de cliënt in kaart te brengen en aanknopingspunten voor herstel te vinden is in nauwe samenwerking met professionals en ervaringsdeskundigen de ZEEF-methodiek ontwikkeld. 

Tijdens het middagsymposium ZEEF wordt de stand van zaken rondom de ZEEF-methodiek en ervaringen hiermee gedeeld. 

Programma

Tijd Onderdeel 
14.15 - 14.30 uur Inloop
14.30 - 14.40 uur Opening
14.40 - 15.00 uur Theoretische achtergronden
Door: lector Jaap van der Stel
15.00 - 15.20 uur Ontwikkeling en opbouw van de ZEEF-methodiek
Door: Juul Koene
15.20 - 15.40 uur Educatief programma zelfregulatie
Door: Jet van der Brugh van Stichting Anton Constandse
15.40 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 16.20 uur ZEEF-methodiek & mensen met een (ernstige) psychische aandoening
Door: Marion Ammeraal & Samira Brinck van GGZ inGeest
16.20 - 16.40 uur ZEEF-methodiek & studenten met studievertraging
Door: Suzanne Slotboom van Hogeschool Leiden
16.40 uur Afsluiting met aansluitend een borrel

Aanmelden

Meld je aan voor het symposium. Deelname is kosteloos. Heb je vragen? Neem dan contact op met Monique Terwindt via terwindt.m@hsleiden.nl.