Symposium Herstel bij Verslaving, spreker vertelt over maatschappelijke participatie

Symposium Herstel bij Verslaving

Vrijdag 9 november 2012 vond op Hogeschool Leiden het symposium over herstel en herstelondersteunende zorg bij verslaving plaats. De dag werd georganiseerd voor studenten, docenten, medewerkers en cliënten van Brijder Verslavingszorg en Bouman GGZ. Er kan teruggekeken worden op een zeer succesvol verlopen symposium!

Traditioneel is de verslavingszorg gericht op de behandeling van verslaving. Bij voorkeur vindt ontwenning plaats of worden de gevolgen van langdurig verslavingszorg beperkt. Met 'op herstel gerichte zorg' bedoelt men dat er meer mogelijk is. Naast de traditionele behandelingen die we kunnen aanduiden als 'klinisch herstel' kunnen cliënten leren in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht beter te functioneren. Dit 'functionele herstel' kan relatief los staan van het klinische herstel. Verder onderscheidt men het 'maatschappelijk herstel'. Daarmee doelt men op de verbetering van (ex-)verslaafden in de samenleving en de bestrijding van stigma's. Tot slot is er het 'persoonlijk herstel'. In deze vorm van herstel is het individu actief om voor zichzelf te bepalen wie hij of zij is, wil veranderen en in hoeverre deze ertoe bereid is daar moeite voor te doen. Hier gaat het om hoop op verandering, vragen omtrent identiteit, waarden. Doelen, zingeving en de betekenis van relaties met andere mensen. Het idee is dat persoonlijk herstel wellicht de motor is van de andere vormen van herstel voor zover de persoon daar zelf invloed op kan uitoefenen.

In het symposium werd door diverse - landelijk bekende - sprekers inhoud gegeven aan bovenstaande ideeën van herstel. Centraal was telkens de bijdrage van cliënten en het belang van hun ervaringskennis naast die van beroepskrachten of wetenschappers.

In workshops werd het thema herstel besproken vanuit een zestal perspectieven, zoals het perspectief van hulpverleners, cliënten, familie of verzekeraars.

Aan het einde van de dag reikten op het podium studenten van de minor GGZ aan cliënten in de verslavingszorg hun 'levensboek' uit. Deze boeken bevatten het samen met een student opgetekende levensverhaal van een (ex-)verslaafde. De praktijk heeft geleerd dat het onder ogen zien van je levensverhaal bijdraagt aan het persoonlijk herstel.

Sprekers tijdens het symposium

  • Dr. Ben van de Wetering - Lid Raad van Bestuur BoumanGGZ.  Wat betekent herstel in de verslavingszorg en de GGZ?
  • Drs. Frank Marijnen - Ervaringsdeskundige bij Brijder Verslavingszorg.  Hebben cliënten perspectief op herstel?
  • Dhr. Jos Oude Bos - Ervaringsdeskundig beleidsmedewerker voor VNN; voorzitter kennisnetwerk het Zwarte Gat.  Wat is een adequate houding bij herstelondersteuning?
  • Drs. Inke Schaap - Gezondheidswetenschapper en verpleegkundige; werkt als docent/onderzoeker bij Saxion.  Welke vaardigheden zijn nodig om herstel te ondersteunen?
  • Prof.dr. Niels Mulder - Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC; psychiater en onderzoeker bij BavoEuropoort.  Herstel en bemoeizorg. Is er sprake van een tegenstelling?
  • Dr. Jaap van der Stel - Lector Geestelijke Gezondheidszorg Hogeschool Leiden; senior-onderzoeker GGZ inGeest - Vumc.  Wat is de betekenis van zelfregulatie voor persoonlijk herstel?