Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheidszorg spreekt bij het Symposium Filosofie van Herstel

Symposium Filosofie van Herstel

Op 23 januari 2013 organiseerde het Lectoraat GGz een symposium over de filosofie van herstel. Medeorganisator was platform Filosofie & Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Rivierduinen Oegstgeest. Ongeveer 300 bezoekers, waaronder studenten, praktijkwerkers, ervaringsdeskundigen, onderzoekers én docenten namen deel aan het symposium. De organisatoren ontvingen veel lof; deelnemers vonden de dag inspirerend en er was ruimte voor discussie waarbij heilige huisjes niet werden gespaard.

Doel van het symposium was een platform te bieden voor reflectie over (persoonlijk) herstel in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij stond het perspectief van cliënten centraal. Herstel is een eeuwenoud woord dat vooral in verband wordt gebracht met (de kans op) genezing. De benadering was daarnaast vooral vanuit medisch perspectief (wel of geen ziekte), het perspectief op herstel van de patiënten of cliënten bleef hierbij onderbelicht of werd niet zo belangrijk gevonden.

Afgelopen decennia heeft in dit perspectief een verschuiving plaatsgevonden, de gevolgen daarvan zijn goed merkbaar in de somatische en geestelijke gezondheidszorg: patiëntenorganisaties nemen deel aan de discussie over de toekomst van de zorg en ervaringsdeskundigen ontwikkelen zich steeds vaker als een nieuwe discipline in de GGz. Bovendien is de afgelopen decennia de term 'herstel' verruimd.

In de psychiatrie is er nog nauwelijks discussie over persoonlijk herstel. In deze discipline voert de traditionele visie op herstel (d.i. klinisch herstel) nog sterk de boventoon. Twee redenen om een symposium met debat te organiseren over de filosofie van herstel waren:

  1. Het is een goede zaak voor de psychiatrie als vanuit filosofisch gezichtspunt het thema herstel te lijf wordt gegaan.
  2. Het is van belang voor de filosofie van de psychiatrie om een nieuwe visie te ontwikkelen op herstel.

Tijdens het symposium gingen zeven sprekers vanuit hun discipline of deskundigheid in op de achtergronden en mogelijkheden van herstel in de GGz of psychiatrie. Ze maakten duidelijk dat de kansen op herstel gunstiger worden ingeschat dan enkele jaren geleden voor mogelijk werd gehouden.

Tevens werden door vierdejaars studenten van de minor GGz korte video's gepresenteerd waarin de thema's van de sprekers op een soms zeer geestige wijze werden voorzien van een voetnoot.

Sprekers tijdens het symposium

  • Prof.dr. Jaap van Weeghel - Hoogleraar rehabilitatie en maatschappelijke participatie Universiteit Tilburg; directeur kenniscentrum Phrenos; manager onderzoek en zorgontwikkeling Dijk en Duin.  Herstel en rehabilitatie
  • Irene van de Giessen - Coördinator Herstel- en Ervaringsdeskundigheid GGZ Haagstreek, Rivierduinen & Ron Laport - Directeur Zorginnovatie Rivierduinen.  Persoonlijk herstel en GGZ; een bijzondere combinatie?
  • Drs. Corine Balder - Senior onderzoeker Hogeschool Leiden.  Op zoek naar kantelpunten
  • Dr. Wouter Kusters - Ervaringsdeskundige en filosoof.  Herstel & ervaringsdeskundigheid
  • Prof.dr. Gerrit Glas - Hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit; A-opleider en psychiater Dimence.  Herstel en beroepsuitoefening
  • Alan Ralston - Filosoof; psychiater bij de Parnassia Bavo Groep.  Antipsychiatrie en de herstelbeweging
  • Dr. Jaap van der Stel - Lector GGz Hogeschool Leiden; senior-onderzoeker GGZ inGeest-VUmc.  Herstel en autonome zelfregulatie