Hogeschool Leiden

Symposium Ervaringsdeskundigheid 2.0

Ervaring Werkt! Op 21 november 2014 vond op Hogeschool Leiden het symposium ‘Ervaringsdeskundigheid 2.0’ plaats. De dag werd georganiseerd door Rivierduinen, Parnassia Groep, GGZ InGeest en Hogeschool Leiden. 

Ervaringsverhalen

Een symposium boordevol verhalen. Ervaringsverhalen van mensen die werkzaam zijn binnen de GGz. Het gaat niet over de ervaringen die zij hebben met cliënten, maar ervaringen die zij zelf hebben áls cliënt, of als naaste van een cliënt. Het verhaal van de vader die werkt in de verslavingszorg en wiens zoon op een afdeling van de instelling waar hij werkt opgenomen wordt. Het verhaal van de moeder die een crisisteam thuis over de vloer krijgt voor haar psychotische dochter en die niet herkend wordt door de psychiater met wie ze jaren samenwerkt. Het verhaal van de verpleegkundige die zelf lijdt aan een ernstige depressie, opgenomen wordt en elektroshocks krijgt. Of het verhaal van de psycholoog die EMDR bij een cliënt aanraadt en vertelt dat het haar zelf zo goed heeft geholpen. Het ene verhaal volgt het andere op en elke keer is de pijn voelbaar en zichtbaar.  ’Niets is zo zichtbaar als wat men verbergen wil’…. zoals directeur SWTP Nico van Tol zingt. Wie heeft geen ervaring? Wanneer ben je ervaringsdeskundig?  Kun je cum laude afstuderen als ervaringsdeskundige? Vraagt psychiater Hoencamp zich af.  Sommige mensen hebben heel veel ervaring, maar er nooit wat van geleerd. Is ervaringsdeskundige een aparte discipline, of zou het een aparte discipline moeten zijn? Of houdt dat juist de institutionalisering in stand? Vragen waar de antwoorden lastig op te geven zijn. Een toehoorder probeert:  ‘Openheid werkt, maar begrenzen helpt. Het is de bedoeling ervaringen zo in te zetten dat ze herstelbevorderend zijn’.  ‘Ik kreeg de diagnose schizofrenie. Daar kun je niet van genezen. Maar ik ben er van genezen. Nu heb ik een stemmingsstoornis’ zegt de ervaringsdeskundige SPH-er Annemarie Kroet, die zich verder een stukje fruit met een plekje eraan op de fruitschaal noemt. Jaap van der Stel (lector GGz) concludeert dat openheid betrachten als werknemer binnen de GGz over eigen ervaringen risico’s kan impliceren voor medewerkers. Het kan leiden tot negatieve bejegening. De kennis en deskundigheid over psychopathologie kan ook averechtse gevolgen hebben. Maar: verandering is mogelijk mits instellingen zich ook ‘kwetsbaar’ willen opstellen. Het devies van Jaap is: Voortgaan met vertellen en doorgeven van verhalen.

Sprekers

Blok 1: Wat is ervaringskennis & ervaringsdeskundigheid?

 • Bert Visser - Ervaringsdeskundige Brijder.
 • Elte Rauch - Coördinator Cliënten Belangen Bureau, GGZ Ingeest. 
 • Erik Hoencamp - Psychiater met pensioen / voorheen hoofd WO Parnassia. 
 • GertJan Tupker - Brijder / Parnassia.
 • Jacqueline Logeman - Ervaringswerker in FACT team Katwijk.
 • Rusell Cummins - Ervaringsdeskundige - Activiteiten begeleider - Medewerker Middelen Opvang Team - Team-coach in IDDT methodiek - Wrap-trainer.

Blok 2: Wat draagt het bij en vult het aan?

 • Albert Blom - directeur behandelzaken GGZ Leiden.
 • Annemarie Kroet - Wijkteam Zuid 4 Parnassia – Ervaringsdeskundige.
 • Diederik Weve - Shell personeelsnetwerk. 
 • Jolt Bosma - Psychiatrisch verpleegkundige.
 • Merit Jansma - Arts verslavingszorg Brijder.
 • Najib Rashiq - Verpleegkundige Brijder.
 • Sylvia de Weijer - Manager wijkteams Leiden.
 • Tjarko Gramsma - SPV - IRB expert - Ervaringsdeskundige – Brijder.
 • Wilma Bus - Regiodirecteur Brijder Verslavingszorg.

Blok 3: Wat weten we als werkers van elkaars ervaring?

 • Jan Kant - SPV, verpleegkundig specialist i.o.
 • Jo van der Lee - Maatschappelijk werker, Brijder - Kliniek Alkmaar.
 • Joanneke Krabman - Ouderbegeleider K&J Rivierduinen.
 • Koos van der Spek - Arbo Gezondheidscentrum Parnassia - Bedrijfsmaatschappelijk werk - arbeids- &
 • Organisatiedeskundige.
 • Mieke Dorleijn - Verpleegkundige BAVO Europoort / Parnassia Groep.
 • Patricia Slump - Communicatieadviseur patiënten- en familievoorlichting GGZ inGeest.
 • Ron Strijaards - Manager bedrijfsvoering PARC, Brijder opleidingen, teamcoach.
 • Ronald Touw Verpleegkundig Specialist GGZ, Voorzitter VAR Parnassia Groep.
 • Sjoukje van der Schaaf - GZ psycholoog K&J Rivierduinen.
 • Tanja Reijerse - SPV en coördinator wijkteam Rivierduinen.

Blok 4: Kunnen, mogen of moeten we het benutten in het werk?

 • Albert Blom - directeur behandelzaken GGZ Leiden.
 • Annemieke van der Steenhoven - Directeur Behandelzaken InGeest - psychiater.
 • Marja Griffioen - Blokhoofd bestuursadviseur cliëntenperspectief.
 • Matty Geurink, Gz-psycholoog / gedragstherapeut Rivierduinen + Birgit, orthopedagoog en cliënte. 
 • Nathalie Wensveen - medewerker OOKK - Open Over Kracht en Kwetsbaarheid.
 • Neel Schouten - Afdelingsmanager projectleider HEE/IDDT, InGeest
 • Wilma Bus - Regiodirecteur Brijder Verslavingszorg.

Samenvatting Olivier Lingbeek