Hogeschool Leiden

Programma

09.30 - 09.50 uur: Ontvangst

09.50 - 09.55 uur: Opening
Door: Corine Balder (docent-onderzoeker Hogeschool Leiden), voorzitter van het symposium.

09.55 - 11.10 uur:  Ervaringsverhalen
Introductie: Arend Jan Waarlo in gesprek met Meta Top (videopresentatie)
Hoe worden zingevingsvragen herkend en beantwoord?
Door: Hannah van Wijngaarden (adviseur herstel en ervaringsdeskundigheid), Tom Rusting (actief als familielid), Danielle Schot (student social work) en Alan
Ralston (psychiater en filosoof).

11.10 - 11.30 uur: Koffiepauze

11.30 - 12.45 uur:  Beschrijvend en theoretisch kader
Wat kunnen we verstaan onder zingeving?
Martine Molenaar & Jacqueline Weeda (humanistisch raadslieden) schetsen een ‘landkaart’ van zingeving.
Huub Beijers (psycholoog en medisch antropoloog; o.a. bestuurslid Transculturele Psychiatrie NVvP) gaat in op de culturele dimensie van zingeving.
Afsluiting: Huub Oosterhuis (voordracht gedichten i.s.m. Elte Rauch).

12.45 - 13.30 uur: Lunchpauze

13.30 - 13.35 uur:  Opening: Huub Oosterhuis (voordracht gedichten i.s.m. Elte Rauch)

13.35 - 14.25 uur:  Zingeving in de praktijk
De toepassing van het theoretisch kader
Kick van Hout & Marjoleine Vosselman (beiden psycholoog) gaan in dialoog met de zaal in op zingevende gespreksvoering.

14.25 - 14.45 uur: Theepauze

14.45 - 15.30 uur:  Implementatie
Hoe kunnen we ruimte creëren en een nieuwe praktijk voor zingeving in de psychische zorg tot stand brengen?
Jacqueline Weeda & Elte Rauch gaan in gesprek met bestuurders en directeuren van de deelnemende instellingen. Ze nodigen het publiek uit hieraan deel te nemen.

15.30 - 16.00 uur:  Inhoudelijke afsluiting
Samenvatting van de dag door Jaap van der Stel (lector GGZ, Hogeschool Leiden)
Govert-Jan de Vrieze (docent hbo-v, verpleegkundige) sluit af met een levendige en creatieve bijdrage.

16.00 uur:  Borrel en napraten
(muziek en zang door Twee stukken Touw)

Terug naar de startpagina van het symposium