Studentzaken

Numerus fixus: decentrale selectieprocedure (vwo, hbo en wo diploma)

De opleiding Fysiotherapie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Bij Hogeschool Leiden kunnen voor studiejaar 2017-2018 maximaal 170 studenten met de opleiding beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd).

Voor studiejaar 2017-2018 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de opleiding tot Fysiotherapeut. Heb jij jezelf uiterlijk 15 januari 2017 aangemeld via Studielink en voldoe je aan onderstaande toelatingseisen? Na je aanmelding in Studielink wordt je door de opleiding nader geïnformeerd over de decentrale selectieprocedure. Op deze pagina lees je meer over de stappen in deze procedure.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Invullen digitale motivatietest LSS (Leidse Scan voor Studiesucces): je ontvangt deze vragenlijst per mail na sluiting van aanmeldingstermijn.
 • Schrijven van een motivatiebrief: licht je motivatie toe in een brief, inclusief eventuele oriëntatie-activiteiten die je hebt verricht. Voorbeelden hiervan zijn:
 • training en begeleiding van sportteams
 • verzorging en begeleiding in bejaarden- of verzorgingshuis
 • organiseren en leiden van toernooien , kampen, festiviteiten
 • enige vorm van vrijwilligerswerk

Voor deze activiteiten geldt dat zij gedurende één of meer jaar achtereen zijn uitgevoerd. Incidentele activiteiten vallen hier dus niet onder.

 • Gesprek met docent en student: gesprek, op basis van de motivatiebrief, waarin het gaat over wie ben ik, wat kan ik, wat is mijn motivatie om te kiezen voor deze studie en wat heb ik gedaan om een beeld van de studie en het beroep te krijgen.

Belangrijke data

 • 15 januari 2017: deadline aanmelden Studielink
 • 4 e week februari 2017: deadline invullen LSS en insturen motivatiebrief
 • Tussen 6 – 31 maart 2017: gesprek op Hogeschool Leiden
 • 15 april 2017: ontvangst rangnummer via Studielink.

Let op: ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te verzilveren in Studielink.

Invullen LSS

In de vragenlijst vragen we naar jouw motivatie (redenen) voor het kiezen van de betreffende opleiding. Hiervoor is het belangrijk dat je:

 • weet wat de opleiding inhoudt (de vakken);
 • weet hoe studeren op het hbo gaat (werkvormen);
 • weet wat het beroepsperspectief is (welke functies zou je uit kunnen voeren?).

Gesprek

Als je de LSS vragenlijst volledig hebt ingevuld en je motivatiebrief hebt ingestuurd, ontvang je een uitnodiging van de opleiding voor een gesprek van 20 minuten met een docent en een student. Basis voor het gesprek is de ingestuurde motivatiebrief.

Uitslag selectie

Elke aankomende student die meedoet aan de selectie krijgt op 15 april 2017 een rangnummer via Studielink. Wanneer dit rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen valt, ontvang je gelijk een plaatsingsbewijs. Het is belangrijk dat je dit bewijs binnen twee weken verzilvert via Studielink.

Heb je een hoger rangnummer? Het kan zijn dat er plaatsen vrijkomen waardoor je als nog geplaatst kan worden. Je ontvangt hier uiterlijk 15 augustus 2017 bericht over via Studielink.

Selectiecriteria

De score die je haalt voor de LSS in combinatie met de uitkomst van het gesprek bepaalt je plaats op de ranglijst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt ook af van het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de wijze waarop de selectieprocedure is verlopen? Dien dan een bezwaar in via een brief aan: Loket Rechtsbescherming Hogeschool Leiden, Postbus 382, 2300 AJ Leiden. De geschillenadviescommissie brengt een advies uit en het College van Bestuur neemt binnen 10 weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing. Vanwege deze doorlooptijd en de verdere selectieprocedure is het van belang dat je bezwaarschrift zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na dagtekening, is ingediend. Vergeet niet om je bezwaarschrift te ondertekenen en een afschrift van de beslissing waartegen je bezwaar instelt mee te sturen.

Heb je vragen?

Bekijk de pagina veelgestelde vragen over de decentrale selectieprocedure. Hier vind je ook de contactgegevens van de afdeling Studentinschrijving.