Studentzaken

Decentrale selectieprocedure (diploma vwo, hbo en wo)

De opleiding Fysiotherapie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Bij Hogeschool Leiden kunnen voor studiejaar 2018-2019 maximaal 180 studenten met de opleiding beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). Op deze pagina lees je meer over de stappen in deze procedure.

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze opleiding is verstreken. Meer informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten vind je op de pagina Inschrijven en toelating. Heb jij jezelf uiterlijk 15 januari aangemeld via Studielink, dan ontvang je via de mail meer informatie over het vervolg van de decentrale selectieprocedure. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt doorgegeven in Studielink goed in de gaten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor vwo'ers, hbo'ers en wo'ers bestaat uit:

  • Invullen digitale vragenlijst LSS (Leidse Scan voor Studiesucces) en doorlopen van de Osiris Aanmeld procedure:  je ontvangt voor beiden een link per mail in de week na sluiting van aanmeldingstermijn. Door het bezoeken van een Open Dag, deel te nemen aan Proefstuderen en doorlopen van de Reality Check ben je goed voorbereid op dit onderdeel.
  • Gesprek met docent en student: gesprek, op basis van de informatie in Osiris Aanmeld, waarin het gaat over wie ben ik, wat kan ik, wat is mijn motivatie om te kiezen voor deze studie en wat heb ik gedaan om een beeld van de studie en het beroep te krijgen

Heb jij een ander soort diploma waarmee je voldoet aan de toelatingseisen (meer hierover lees je op de pagina Inschrijven en toelating)? Bekijk de informatie over de decentrale selectieprocedure voor havo, mbo-4  en andere diploma's.

Belangrijke data

15 januari 2018 deadline aanmelden Studielink
3e week februari 2018 deadline doorlopen van Osiris Aanmeldprocedure en invullen LSS 
Tussen 5 - 31 maart 2018 gesprek op Hogeschool Leiden
15 april 2018 ontvangst rangnummer via Studielink

Let op: ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te verzilveren in Studielink.

Invullen LSS en doorlopen vragen Osiris Aanmeld

De vragen in de LSS (persoonlijkheidstest) gaan onder andere over wie je bent en hoe je studeert (studie-attitude). Ook doorloop je de vragen in Osiris Aanmeld. Denk aan vragen over je motivatie om te kiezen voor de opleiding Fysiotherapie. Hiervoor is het belangrijk dat je:

  • weet wat de opleiding inhoudt (de vakken)
  • weet hoe studeren op het hbo gaat (werkvormen)
  • weet wat het beroepsperspectief is (welke functies zou je uit kunnen voeren?)

Verder wordt er in Osiris Aanmeld gevraagd naar de oriëntatie-activiteiten die je hebt gedaan,  zoals :

  • training en begeleiding van sportteams
  • verzorging en begeleiding in bejaarden- of verzorgingshuis
  • organiseren en leiden van toernooien , kampen, festiviteiten
  • enige vorm van vrijwilligerswerk

Voor deze activiteiten geldt dat zij gedurende één of meer jaar achtereen zijn uitgevoerd. Incidentele activiteiten vallen hier dus niet onder.

Gesprek

Als je de LSS vragenlijst volledig hebt ingevuld en de Osiris Aanmeld procedure hebt doorlopen, ontvang je een uitnodiging van de opleiding voor een gesprek van 20 minuten met een docent en een student. Basis voor het gesprek is de informatie in Osiris Aanmeld.

Uitslag selectie

Elke aankomende student die meedoet aan de selectie krijgt op 15 april 2018 een rangnummer via Studielink. Wanneer dit rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen valt, ontvang je gelijk een plaatsingsbewijs. Het is belangrijk dat je dit bewijs binnen twee weken verzilvert via Studielink.

Heb je een hoger rangnummer? Het kan zijn dat er plaatsen vrijkomen waardoor je als nog geplaatst kan worden. Je ontvangt hier uiterlijk 1 september 2018 bericht over via Studielink.

Selectiecriteria

De score die je haalt voor de LSS in combinatie met de uitkomst van het gesprek bepaalt je plaats op de ranglijst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt ook af van het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de wijze waarop de selectieprocedure is verlopen? Dien dan een bezwaar in via een brief aan: Loket Rechtsbescherming Hogeschool Leiden, Postbus 382, 2300 AJ Leiden. De geschillenadviescommissie brengt een advies uit en het College van Bestuur neemt binnen 10 weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing. Vanwege deze doorlooptijd en de verdere selectieprocedure is het van belang dat je bezwaarschrift zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na dagtekening, is ingediend. Vergeet niet om je bezwaarschrift te ondertekenen en een afschrift van de beslissing waartegen je bezwaar instelt mee te sturen.

Heb je vragen?

Bekijk de pagina veelgestelde vragen over de decentrale selectieprocedure. Hier vind je ook de contactgegevens van de afdeling Studentinschrijving

Bekijk overige informatie over inschrijven en toelating
Bekijk informatie over inhoud opleiding