Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Repressie in gesloten jeugdzorginstellingen

Op vrijdag 13 mei gaf onderzoekster Sophie de Valk een presentatie ( pdf, 549 KB ) over repressie in gesloten jeugdzorginstellingen, waarin ze haar bevinden van haar recentelijk verschenen artikel deelde. De centrale boodschap was dat repressie schade toebrengt aan de jongeren en adolescenten, maar dat er op verschillende niveaus risicofactoren zijn te herkennen die maken dat repressie in de instelling op de loer ligt. 

Het begint bij herkenning

Herkennen van deze risicofactoren is een eerste stap om repressie tegen te gaan. Sophie zal in het vervolg van haar promotieonderzoek o.a. nagaan hoe repressie kan worden voorkomen en hoe repressie kan worden omgezet naar positieve elementen. 

Kinderrechten in de jeugdzorg

Aansluitend maakte Hogeschool Leiden onderzoekster Susanne Höfte aan de hand van drie casussen uit de praktijk duidelijk dat (inter)nationale kinderrechten niet altijd geëerbiedigd worden in de jeugdzorg. Susanne bepleit dat dit mede komt door onwetendheid en onmacht van personeel, maar ook door een gebrek aan een specifiek juridisch kader voor gesloten jeugdzorg. Bekijk de presentatie ( pdf, 714 KB )

Docente Juliette Sonderman en onderzoeker Ferdi Bekken sloten aan met een presentatie ( pdf, 825 KB ) over hun onderzoek naar onderlinge beïnvloeding van jongeren in instellingen. Opvallend aan het de eerste resultaten van hun onderzoek was de constatering dat er vaak meer positieve dan negatieve invloeden werden gemeten, iets wat populaire opvattingen (school for crime) weerspreekt. 

Goede bedoelingen alleen is niet genoeg

Kenniskringleden Ellen Eltink en Thijs de Jong (Spirit jeugdzorg) lieten een filmpje zien met een interview van een jongere en een medewerkers, waarin te zien was dat er ondanks alle goede bedoelingen van de medewerkster toch sprake was van repressie. Kenniskringlid en docente bij Hogeschool Windesheim Marjorie Beld sloot af met de nieuwste inzichten over op welke wijze verbetering van het leefklimaat in instellingen tot stand kon worden gebracht door ook het klimaat in de klas erbij te betrekken.