Studenten aan het werk voor een belangrijke opdracht

Samenwerken

Samenwerken met de beroepspraktijk en een multidisciplinaire aanpak

Zonder opdrachtgever geen opdracht. Opdrachtgevers zijn de vele beroepspraktijken van hulpverlening en welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en justitie /politie. Wij leggen de opdracht voor aan meerdere lectoraten van Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie en Educatie. Bij ons ligt het initiatief om de vraag van de opdrachtgever(s) zo uit te werken dat de opbrengsten niet alleen geschikt zijn voor de directe opdrachtgever maar ook voor andere instellingen, beroepskrachten en natuurlijk voor onze opleidingen. Om echt werk te maken van ‘ontschotten’ en gebruik te maken van elkaars kennis werken we steeds multidisciplinair.

Samenwerken met onderwijs- en kennisinstellingen en met de overheid

Stevige samenwerking betekent kiezen en volhouden. Duurzame samenwerking met universiteiten, hogescholen en kenniscentra is onontbeerlijk voor stevige, betekenisvolle kennisontwikkeling en valorisatie. 

Samenwerken met de opleidingen

De lectoraten van het Expertisecentrum Jeugd zijn - afhankelijk van de thema’s die zij behartigen - verbonden aan de opleidingen. Zo kunnen we de kennis van de lectoren en hun kenniskringen, het verrichten van onderzoek met studenten en docenten en laten landen van uitkomsten van onderzoek in de opleidingen vormgeven en realiseren.
En ook al zijn veel lectoraten betrekkelijk nieuw, lectoren bouwen mee aan verdieping in de major van de opleidingen en aan verdiepende en verbredende minoren. Het samenwerkingsverband Expertisecentrum Jeugden leidt ook tot nieuwe inzichten. Zo zijn de Pabo en opleidingen van Sociaal Werk gestart met het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs. Nieuws- en leergierige studenten die zich nog niet willen vastleggen op één beroepsperspectief oriënteren zich op kennis en kunde op het gebied van educatie en hulpverlening.

We zien de opgedane kennis en inzichten ook terug in de landelijk unieke masteropleiding Jeugdzorg waaraan de lectoren een belangrijke bijdrage leveren. Een masteropleiding die zich naast het domein welzijn meer en meer richt op het domein educatie.

Professionalisering (post-HBO) van beroepskrachten vindt voor de onderwijssector plaats vanuit het Centrum Innovatie & Onderwijs Leiden: COIL@hsleiden.nl

Voor de jeugdhulpsector wordt in samenspraak met het werkveld gewerkt aan duurzame trajecten die inspelen op vraagstukken van deze tijd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Monique Terwindt via terwindt.m@hsleiden.nl