Aan het bespreken hoe de opdracht moet

Bundelen van onderzoek

In het Expertisecentrum Jeugd zijn 9 lectoraten actief. Acht met een direct op de ontwikkeling van jeugd gericht thema en een lectoraat dat zich bezighoudt met de kwaliteit van onderzoek. Lectoraten die samenwerken, samen onderzoek doen naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun verschillende leefwerelden. Met aandacht voor die kinderen en jongeren die bijzondere aandacht vragen in een gewone of bijzondere omgeving.

Fundamenteel en toegepast onderzoek

Ontwikkelingsvraagstukken, aandachtsgebieden bij opvoeden, opgroeien en leren worden in samenhang bezien en onderzocht. Dit vraagt om fundamenteel en toegepast onderzoek. We houden ons aan gangbare wetenschappelijke, methodische en ethische richtlijnen van onderzoek en het Expertisecentrum Jeugd kent een onafhankelijke Advies Commissie. De onderzoeksresultaten worden in verschillende vormen op onze website en op tal van andere manieren gepubliceerd.

Concrete vraagstukken

De focus ligt op vraagstukken in de beroepsuitoefening in relatie tot persoonlijk en methodisch beroepsmatig handelen, efficiënt en effectief. Wat zijn de factoren en welke rol spelen zij, wat zijn de aangrijpingspunten van beïnvloeding waardoor een werkwijze, een aanpak waardevol is.

Kortom het gaat om concrete vraagstukken, om implementatie van nieuwe inzichten en evaluatie en vervolgonderzoek en altijd in opdracht van de beroepspraktijk.

Het Alchemieproject

Het Alchemieproject is een uitdagend onderzoeksproject dat zich richt op de ontwikkeling van professionals in het onderwijs en de jeugdzorg. Hoe weten professionals binnen het jeugddomein hun ‘goud’ te maken? En wat is dit goud voor hen? Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan theorie over professionalisering, aan ontwikkeling van professionals binnen het jeugddomein en aan de vormgeving van het onderwijs binnen Hogeschool Leiden.

Lees meer over het Alchemieproject