Expertisecentrum Jeugdcentrum

Symposium: Depressies bij jonge kinderen en jeugdigen

28 september 2015 - Het Expertisecentrum Jeugd organiseerde op 14 september 2015 het symposium “Depressies bij jonge kinderen en jeugdigen”.

En niet zonder reden: veel professionals uit het werkveld (waaronder alumni van onze Masteropleiding Jeugdzorg) geven aan dat ze in de dagelijkse praktijk vaak merken dat depressiviteit laat wordt onderkend. En vaak te laat. Joan Luby (hoogleraar kinderpsychiatrie Washington University, St. Louis) gaf in haar openingsrede aan dat depressies bij deze jonge kinderen niet worden herkend, omdat deze zich anders manifesteren dan bij volwassenen. Zij volgt, samen met haar team, al tientallen jaren de levensloop van deze leerlingen. Uit de verzamelde dat blijkt dat vroege (h)erkenning en interventie een groot verschil maken in het leven van depressieve leerlingen en hun omgeving.

Depressiviteit: (h)erkenning en aanpak

Lector Annemieke Mol Lous (in 2014 gepromoveerd op dit onderwerp) ging in een workshop verder in op de herkenning van depressieve kinderen en welke signalen hulpverleners en leerkrachten niet mogen missen. Lector Peer van der Helm gaf een workshop over een casus uit de beroepspraktijk: hoe ga je om met een heel jong kind dat tegelijkertijd depressief en angstig is als gevolg van trauma's uit het verleden maar daarnaast ook extreem agressief gedrag vertoont?

De belangrijkste conclusie van dit symposium was dat er meer aandacht nodig is voor het herkennen van depressiviteit bij jonge kinderen en dat deze kennis ook zowel de via de pabo als de SW/TP-opleidingen moet worden overgedragen.