Studiemiddag Expertisecentrum Jeugd - 19 mei 2016

Eerste congres Expertisecentrum Jeugd succes

25 mei 2016 - Het Expertisecentrum Jeugd bestaat twee jaar, tijd om samen met het werkveld uit de regio te kijken wat dat heeft opgeleverd en hoe we verder zullen gaan. Op 19 mei kwamen professionals, onderzoekers en studenten samen.

Het was een druk bezochte middag. Agnita Mur opende de bijeenkomst met een verassing: dit congres gaan we voortaan ieder jaar doen! Dat bleek terecht, want de presentaties en discussies met het werkveld leverden een zinvolle en enerverende middag op.

Samenwerking tussen de lectoraten

Na enkele woorden van Nico van Tol (Faculteitsdirecteur Social Work en Toegepaste Psychologie) presenteerden de lectoren van het Expertisecentrum zich in duo’s.

Thema’s van deze presentaties gaven niet alleen aan waar de lectoraten zich mee bezig houden, maar ook de verbanden en samenwerking tussen de lectoraten. Dit leverde diverse presentaties op, die daardoor boeiend waren voor de toehoorders. Ze vormden een weerspiegeling van het onderzoek wat vanuit het Expertisecentrum plaatsvindt, maar tegelijkertijd was het ook een mooie doorsnede van waar het werkveld mee worstelt.

Onderzoeken van dringende praktijkproblemen

Het Expertisecentrum Jeugd onderzoekt samen met het werkveld en studenten van de hogeschool dringende praktijkproblemen en vertaalt die naar een concreet advies. Met dat onderzoek en advies leiden de lectoren en docenten vervolgens weer nieuwe beroepsbeoefenaren op. Dat werd vervolgens ook in de praktijk gebracht.

Uitwisselen en plannen maken

Via een groot aantal tafels (lectoren-beroepsbeoefenaren) werden actuele thema’s uitgewisseld en plannen gemaakt voor toekomstig onderzoek. Veel thema’s gingen over interdisciplinaire samenwerking, veranderingen in zorg en onderwijs en professionele autonomie. Visitekaartjes werden druk uitgewisseld en er zijn al een aantal concrete afspraken gerealiseerd. Een voorbeeld: de politie Den Haag heeft behoefte aan meer wetenschappelijke input voor professioneel handelen; de afspraak staat inmiddels. Een hulpverleenster uit Rotterdam geeft aan dat er problemen zijn met zwangere tienermeiden: vanuit het Expertisecentrum is er contact opgenomen; de afspraak staat. En dan kan geconcludeerd worden dat het Expertisecentrum Jeugd van de hogeschool met haar onderzoeksprogramma in het hart van de samenleving staat.

Plenaire samenvatting

Hoogleraar Robert Vermeiren (Curium-LUMC) vatte deze plannen vervolgens plenair samen met de woorden dat er duidelijk behoefte was aan meer onderzoek vanuit het Expertisecentrum Jeugd om de beroepspraktijk te versterken.

En daarmee kan de hogeschool haar onderwijs versterken: tot volgend jaar op 11 mei 2017!