Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Pesten voorkomen door weerbaarheid te vergroten

20 april 2016 - Lector Carolien Gravesteijn (Expertisecentrum Jeugd | lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding) was op 19 april te gast bij het radioprogramma ‘Dit is de dag’. Luister de uitzending op radio1.

Lector Carolien Gravesteijn (Expertisecentrum Jeugd | lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding) was op 19 april te gast bij het radioprogramma ‘Dit is de dag’. Ze onderstreepte in discussie met PvdA-kamerlid Loes Ypma het belang van het vergroten van de weerbaarheid en het inzicht wat pesten kan uitrichten. Een vak levensvaardigheid op de basisschool zou al een behoorlijke stap in de goede richting zijn. Hoewel er op veel vlakken beiden andere opvattingen hebben, zijn ze het eens dat de aanpak van pesten vast onderdeel van het pabo-curriculum moet zijn. Bij ‘onze’ pabo is dat het geval.

Luister de uitzending terug via radio 1