Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Onderzoek ‘Jongeren weer op de rails’

30 oktober 2015 - Sanne Pronk publiceert samen met lector Peer van der Helm (Expertisecentrum Jeugd) een artikel over een vernieuwende schoolaanpak voor probleemjongeren in Amsterdam-West.

Samen met Sanne Pronk van de onderwijsorganisatie Altra publiceerde lector Peer van der Helm (Expertisecentrum Jeugd) in het oktobernummer van 'Pedagogiek in Praktijk' een artikel over een vernieuwende schoolaanpak voor probleemjongeren in Amsterdam-West. Deze 8-8 benadering (School to Care) vangt jongeren op die bij wijze van spreken al met één been in een jeugdgevangenis staan. Kenmerk van hun benadering is onvoorwaardelijke acceptatie van de jongere maar niet van diens gedrag. Het volledige artikel is terug te lezen in PIP 87.